Rakennusinsinööri - Tervolan kunta

Rakennusinsinööri - Tervolan kunta

Tervolan kunnan tekninen lautakunta julistaa haettavaksi kokoaikaisen

RAKENNUSINSINÖÖRIN VIRAN

Rakennusinsinööri toimii teknisen toimen alaisuudessa ja hän vastaa rakennusvalvonnasta sekä kiinteistöt- ja yleiset alueet -tulosalueista (sis. liikunta- ja vapaa-ajanpaikat). Rakennusinsinöörin tehtäviin kuuluvat mm. rakennustarkastajan tehtävät, kunnan omistamien kiinteistöjen ja rakennusomaisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen (mm. luokitus, energiatehokkuus, kunnossapito, toimintatavat) ja ohjaus, yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen hoidon kehittäminen ja ohjaus sekä kunnan työsuojelupäällikön tehtävät ja teknisen johtajan sijaistaminen.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi rakennusalan insinöörin, rakennusarkkitehdin tai rakennusmestarin tutkinto sekä riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Työ edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta ja hyvää suomen kielen taitoa.

Arvostamme kokemusta rakennusvalvonnasta ja kunnallissektorista. Arvostamme myös kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että tiimissä sekä johtamiskokemusta.

Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Virka täytetään toistaiseksi ja sen täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Tervolan kunta on savuton työpaikka.

Hakemus tulee jättää 6.6.2019 klo 13.00 mennessä. Hakemukset toivotaan jätettävän ensisijaisesti sähköisenä osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 230775). Postitse toimitettaviin hakemuksiin tulee liittää vain nimikirjanote/ansioluettelo niistä koulutuksista ja työkokemuksista, jotka hakija haluaa huomioitavan virkaa täytettäessä. Todistukset koulutuksesta ja työkokemuksesta pyydetään tarvittaessa erikseen. Hakemuksen toimitusosoite: Tervolan kunta, Tekninen lautakunta, Keskustie 81, 95300 TERVOLA.

Läs mer

http://www.tervola.fi

Lisätietoja antaa vt. tekninen johtaja Tiina Havela puh 0400 466 705 tai tiina.havela@tervola.fi.

Tekninen osasto
Adress: Tervola

Tervola on kunta Kemijoen varressa. Tervolan vahvuuksiin kuuluvat mukavan asumisen laatu, runsaat vapaa-ajan mahdollisuudet ja kunnan toimivat palvelut. Meillä vietetään vireää, mutta leppoisaa maalaiselämää kolmen kaupungin keskipisteessä.

Mer om arbetsgivaren