RAKENNUSINSINÖÖRI BYGGNADSINGENJÖR - Kaskö stad

Kaskö stad lediganslår att sökas senast 9.10.2020 kl. 16 följande tjänst

BYGGNADSINGENJÖR

Enligt Kaskö stads förvaltningsstadga, 63 §, ansvarar byggnadsingenjören för underhållet av stadens fastigheter, områden, gator och vägar samt uppgörandet av en underhållsplan inom ramen för budgeten samt för övervakningen av underhållsarbeten i stadens fastigheter och ordnandet av övervakningen av byggnadsarbeten.

Byggnadsingenjören fungerar också som närmaste förman för fastighetssidans yrkesmän, städpersonal och förman för kostservicen.

Behörighetsvillkor för tjänsten är YH-examen inom byggnadsteknik samt tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom byggnadsplanering och byggnadsarbete. Av sökanden förutsätts goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska språket.
Tjänsteförhållandets villkor följer AKTA. Sökanden kan också framföra sitt eget löneanspråk.
Personen som valts till tjänsten bör före tjänstens tillträdande förevisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Prövotiden är 6 mån.
Ansökningar som riktas till tekniska nämnden skickas elektroniskt via Kommunrekry.
Tilläggsuppgifter ges av stadsdirektör Minna Nikander t. 0400 868 780 och tekniska nämndens ordförande Tor Nygård t. 050 5988 613.

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ges av stadsdirektör Minna Nikander t. 0400 868 780 och tekniska nämndens ordförande Tor Nygård t. 050 5988 613.

Kaskisten kaupunki
Adress: Rådhusgatan 34, 64260 Kaskinen

Kaskö stad