Kuopion kaupunkiympäristön palvelualueella julistetaan haettavaksi Alueelliseen rakennusvalvontaan rakennuslupainsinöörin virka. Virka täytetään 1.10.2021 tai sopimuksen mukaan.

RAKENNUSLUPAINSINÖÖRIN VIRKA

Rakennuslupainsinöörin tehtäviin sisältyvät:
- rakentamiseen tarvittavien lupien ratkaiseminen maaseutualueella
- rakentamisen ohjaus ja neuvonta
- rakentamisen valvonta
- rakennetun ympäristön valvonta
- työmaatarkastusten suorittaminen
- aloituskokousten järjestäminen
- rakennesuunnitelmien tarkastaminen

Hakijalta vaaditaan rakennusinsinöörin (AMK) tai rakennusarkkitehdin taikka muu vähintään vastaava talonrakennusalan tutkinto sekä riittävä kokemus talonrakennusalan suunnittelu ja/tai työmaatehtävistä. Lisäksi Maankäyttö- ja rakennuslain lainsäädäntöön liittyvän osa-alueen erityisosaaminen katsotaan eduksi..

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää asiakaspalvelutaitoja, yhteistyökykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.
Virkatehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Virkasuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisten teknisen henkilöstön virka- ja työsopimuksen (TS) mukaan.
Virasta maksettava tehtäväkohtainen kuukausipalkka on TS TVA E4 (3824,46 € + ammattialalisä max. 8 %.)

Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virkaa voi hakea sähköisesti osoitteessa www.kuopio.fi/rekry 23.8-24.9.2021 mennessä.

Haastatteluun valittaville lähetetään kutsu syyskuussa.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi/web/guest/kaupunkiymparisto/
https://player.vimeo.com/video/338220965?title=0&byline=0&portrait=0

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa Kuopion kaupungin rakennustarkastaja Ilkka Korhonen 044-7185172 tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@kuopio.fi

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue

Kaupunkiympäristön palvelualue huolehtii kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja hallinnasta sekä käyttökelpoisena pitämisestä. Se huolehtii myös ympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja luonnon monimuotoisuudesta. Palvelualue vastaa myös kaupungin maa- ja vesiomaisuuden hallinnasta, asumisen edistämisestä sekä ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan, kiinteistönmuodostuksen, jätehuollon ja vesihuollon viranomaistehtävistä sekä kaupungin paikkatietopalvelusta.


Osoite: 70100 Kuopio
Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb