Rakennusmestarin virka

Ranuan kunnassa on haettavana 15.04.2021. klo. 13.00 mennessä
RAKENNUSMESTARIN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA VIRKA

Rakennusmestari vastaa kunnan kiinteistöjen ylläpidosta, vuosikorjauksista, huoltokirjan ylläpidosta ja hänellä on budjetointi- ja talouden seuranta vastuu kiinteistöjen osalta. Rakennusmestari toimii työnjohtotehtävissä (kuljetuspalvelut, kiinteistönhoito, siivous) sekä vastaavana työnjohtajana teknisen osaston rakentamissa rakennushankkeissa. Rakennusmestarin alaisuudessa on 14 työntekijää.

Rakennusmestari toimii kunnan työsuojelupäällikkönä. Tehtäviin kuuluu kaavateiden peruskorjauksien ja kunnossapidon kilpailutukset ja valvonta. Rakennusmestari toimii teknisen johtajan/rakennustarkastajan sijaisena lomien aikana, sekä avustaa rakennusvalvonnan tehtävissä kiireisimpinä aikoina.

Tehtävän hoitaminen edellyttää kunnan käytössä olevien ohjelmistojen ja sähköisten järjestelmien hallintaa, itsenäistä työskentelyä sekä kehittämisotetta.

Rakennusmestarin kelpoisuusvaatimus tehtävään on ammattikorkeakoulussa suoritettu insinöörin (AMK) tutkinto tai teknisen koulun talonrakennusosastolla suoritettu teknikon tutkinto ja perehtyneisyyttä talonrakennus- ja kunnallistekniikassa. Arvostamme kokemusta kiinteistöjen hoidosta, infrarakentamisesta, hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, rakennusvalvonnan ja kiinteistöjen ylläpidon ohjelmistojen käytöstä, halua kehittää sekä omaa että tiimin osaamista ja kykyä toimia tehokkaasti.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Valitun on ennen virkasuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on kuusi kuukautta.

Hakemus pyydetään lähettämään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi
Alkuperäiset opinto -ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Työ alkaa 1.6.2021 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja asiasta antaa Tekninen johtaja/rakennustarkastaja Risto Niemelä, puh. 040 704 9623.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja asiasta antaa Tekninen johtaja/rakennustarkastaja Risto Niemelä, puh. 040 704 9623.

Ranuan kunta, Tekninen toimi
Osoite: Keskustie 34, 97700 Ranua

Ranua on vireä 3800 asukkaan kunta keskellä kauneinta Etelä-Lappia. Kasvuhakuisessa kunnassa arvostetaan osaamista sekä ahkeruutta. Yhteistyöverkostot ja sijainti innostavat yrityksiä ja yhteisöjä menestymään. Luonto ja ilmapiiri tarjoavat hyvät edellytykset asukkaiden viihtymiselle. Hyvinvointi, elinvoimaisuus sekä verkostoitunut yritystoiminta ovat keskeinen osa Ranuan kunnan päämääriä. Kunnassa sijaitsee arktinen eläinpuisto, RanuaZoo. Kunta tunnetaan myös hillapitäjänä.

Suggested jobs