Rakennustarkastaja

Oriveden kaupunki hakee

RAKENNUSTARKASTAJAA toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle.

Tehtävän hakuaikaa on jatkettu. Aiemmin tulleet hakemukset huomioidaan.

Rakennustarkastajan viran tehtävät koostuvat maankäyttö- ja rakennuslain määrittelemistä kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä. Rakennustarkastajan tehtävänä on johtaa ja kehittää rakennusvalvonnan toimintaa lupamenettelyssä, rakentamisessa ja rakennetun ympäristön valvonnassa. Viran hoito edellyttää voimassa olevaa ajokorttia ja oman auton käyttöä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 108 §:n siirtymäasetuksen mukainen tutkinto ja lisäksi riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä (MRA 4§).

Odotamme hakijalta hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä aloitteellisuutta, hyvää tietotekniikan hallintaa, valmiutta yhteistyöhön ja itsenäiseen työskentelyyn sekä halua kehittyä työtehtävissään.

Hakijalle on eduksi kokemus esimiestyöstä, kokemus kunnallishallinnosta sekä maankäytön, kaavoituksen ja ympäristötoimen tehtäväalueiden tuntemus.

Viran palkkaus määräytyy kuntien teknisten sopimuksen (TS) mukaan. Virkaan valittavan on toimitettava Työterveys Pirte Oy:n todistus terveydentilastaan ennen virkasuhteen alkamista. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Orivedellä on käytössä sähköinen lupajärjestelmä (lupapiste.fi) ja sähköinen arkistointi. Ohjelmistoina meillä on käytössä Arcmap -paikkatieto-ohjelmisto sekä KuntaNet -kuntarekisteri.

Hakuaika päättyy 10.3.2021 klo 15.00. Hakemukset tulee jättää Kuntarekryn kautta (kuntarekry.fi), työavain 328352.

Hakuprosessissa voidaan käyttää ulkopuolista henkilöarviointia.

Lisätietoja

http://www.orivesi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja virasta antaa tekninen johtaja Antti Jortikka, puh. 040 133 9247, sähköposti: antti.jortikka@orivesi.fi

Oriveden kaupunki
Osoite: Keskustie 23, 35300 Orivesi

Orivesi on 9 000 asukkaan vireä ja viihtyisä kaupunki Tampereen seudulla. Orivedellä on hyvät palvelut, monipuoliset mahdollisuudet aktiiviseen vapaa-ajan harrastustoimintaan sekä hyvin toimivat liikenneyhteydet.

Orivesi on savuton työpaikka.

Oriveden kaupunki - Rökfri arbetsplats