Skip to main content
test
Rakennustarkastaja - Kuhmoisten kunta

Kuhmoisten kunta julistaa haettavaksi rakennustarkastajan viran mahdollisimman pian. Virka on kokoaikainen. Työ on mahdollista hoitaa osittain etätyönä sovitusti.

Työssäsi olet osa teknisen osaston tiimiä, joka tukee sinua työssäsi. Edellytämme oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Kuhmoinen on ottamassa käyttöön sähköisen lupapiste.fi- järjestelmän lupakäsittelyn sujuvoittamiseksi.

Rakennustarkastajana olet keskeisessä roolissa palvelemassa vakituisia ja vapaa-ajan asukkaita. Työ käsittää neuvontaa, lupakäsittelyä, valvontakatselmuksia ja toimimista esittelijänä rakennuslautakunnassa. Lisäksi olet mukana kaava-asioiden valmistelussa ja kiinteistörekisterin ylläpidossa sekä yksityistieasioissa.

Arvostamme hyvää yhteistyö- ja asiakaspalveluasennetta sekä päätöksentekokykyä. Viran hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, rakennusvalvonnan ohjelmien käyttövalmiuksia sekä oman auton käyttöä. Aiempi toimiminen rakennustarkastajan tehtävissä katsotaan eduksi.

Kelpoisuusehtona tehtävään on MRA 4.3 § mukainen tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvissä tehtävissä. Viran kelpoisuuden täyttää myös MRA 108§ siirtymäsäännöksen mukaisesti ennen asetuksen voimaantuloa rakennustarkastajan virkaan nimetty henkilö tai henkilö, joka täyttää aikaisemman asetuksen 158 a§:ssä raken-nustarkastajalle säädetyt kelpoisuusvaatimukset.

Hakeminen:
Lähetä hakemuksesi kuntarekry-järjestelmän kautta 8.1.2023 klo 23.55 mennessä. Virka täytetään mahdollisimman pian.

Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Valinta on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi-saannista.
Haastattelut tehtävään pidetään torstaina 12.1.2023

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Tekninen johtaja Hemmo Saartoala, 0400 490 796, hemmo.saartoala@kuhmoinen.fi
Rakennustarkastaja Ari Raiskio, 0400 246 453, ari.raiskio@kuhmoinen.fi

Lisätietoja

Kuhmoisten kunta, Tekninen toimi

Kuhmoisten kunta, ”Päijänteen Paratiisi”, on Pirkanmaan itäisin kunta, Päijänteen länsirannalla, valtatien 24 varrella. Olemme yhteisöllinen ja aktiivinen noin 2200 asukkaan paikkakunta. Meillä viihtyy myös vapaa-ajanasukkaat, sillä kunnastamme löytyy yli 3000 vapaa-ajanasuntoa. Ratsastuspainotteinen lukiomme, vuoden 2019 alussa valmistunut päiväkoti ja vuoden 2021 valmistunut uusi yhtenäiskoulu rikastuttavat jo ennestään monipuolista palvelutarjontaamme. Lukeudumme Suomen hiilineutraalien kuntien joukkoon, joten ympäristöarvot ovat meille tärkeitä.


Osoite: Toritie 34, 17800 Kuhmoinen
Kuhmoisten kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb