Rakennustekniikan yliopettaja

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy hakee

YLIOPETTAJAA rakennustekniikan koulutukseen

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2021 alkaen

Puurakentaminen/vähähiilinen rakentaminen on ollut vuodesta 2014 alkaen Karelia-ammattikorkeakoulun strateginen vahvuusala. Profiloituminen näkyy rakennustekniikan insinöörikoulutuksessa sekä vahvassa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Vuonna 2021 Karelia käynnistää opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella monimuotototeutuksena vähähiiliseen rakentamiseen ja puurakentamiseen pätevöittävän rakennusinsinöörikoulutuksen sekä laajan täydennyskoulu-tusohjelman alan ammattilaisille. Karelia-ammattikorkeakoulu palkittiin vuonna 2019 Puuinfon myöntämällä puupalkinnolla osana Lighthouse-puukerrostalon toteutustiimiä. Kareliassa on noin 400 rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelijaa.

Yliopettajan keskeisimpiä työtehtäviä ovat
- puurakentamiseen ja rakennusten elinkaaren päästöjen hallintaan liittyvä tutkimus- ja kehit-tämistyö
- opetustehtävät, painottuen puu- ja vähähiiliseen rakentamiseen
- jatkuvan oppimisen koulutuspalvelujen toteuttaminen
- opiskelijoiden opinnäyte- ja projektitöiden ohjaus

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa tohtoritutkintoa sekä vähintään kolmen vuoden alan työkokemusta alalta.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat ammattikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen (A1129/18.12.2014) mukaiset. Lisäksi edellytetään vähintään 35 opintoviikon tai 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, jotka voi suorittaa kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen alkamista. Tehtävissä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Painotamme valinnassa
- monipuolista rakennusalan työkokemusta
- arvostamme erityisesti puu- /vähähiilisen rakentamiseen liittyvää osaamista
- alan kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja työelämäyhteistyötä
- näyttöä kehittämis- ja tutkimustehtävistä ja julkaisutoiminnasta
- pedagogista osaamista ja opetuskokemusta
- hyviä itsensä johtamisen taitoja
- yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja
- suunnittelun / rakentamisen digitaalisten työvälineiden hallintaa
- suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Jätä hakemus ansioluetteloineen keskiviikkoon 28.4.2021 klo 12.00 mennessä Kuntarekryssä.

Lisätietoja tehtävästä antavat koulutuspäällikkö Jyrki Kankkunen, jyrki.kankkunen@karelia.fi, 0505953792 ja henkilöstöpäällikkö Jaana Tolkki, jaana.tolkki@karelia.fi, p. 050 408 7932.

Lisätietoja

http://www.karelia.fi
https://www.karelia.fi/karelia-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy

Karelia-ammattikorkeakoulu on vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakouluyhteisö, josta valmistuu osaavia ammattilaisia työelämän tarpeisiin. Karelia on myös laadukas, sitoutunut ja ketterä kumppani, joka tekee tiivistä yhteistyötä erilaisissa kehitys- ja tutkimushankkeissa alueen yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa.

Osaamisen ja kehittämisen keskeisin voimavara on henkilöstömme. Meillä työskentelee noin 300 henkilöä opetus-, hallinto- sekä tki-tehtävissä. Innostavat opettajat sekä työelämän asiantuntijat tekevät opiskelusta käytännönläheistä ja motivoivaa.


Osoite: Tikkarinne 9, 80200 Joensuu

Suggested jobs