Rakennustutkija

Lahden museot hakee RAKENNUSTUTKIJAA vakinaiseen työsuhteeseen 2.8.2021 alkaen.

Rakennustutkija sijoittuu museon tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikköön, jossa työskentelee tutkimuspäällikön lisäksi kaksi rakennustutkijaa, arkeologi, korjausrakentamisen asiantuntija, aluetaidemuseotutkija ja maakuntamuseotutkija sekä projektitutkijoita. Lahden museot uudistuvat voimakkaasti lähivuosina uusien näyttelytilojen avautumisen sekä useiden työtehtävien uudelleenjärjestelyjen myötä. Museon uuteen kokoelmaohjelmaan tehdään oma kulttuuriympäristötietokanta, jonka suunnitteluun ja kehitystyöhön rakennustutkija pääsee mukaan. Lahdessa pääset kehittämään omaa työtäsi osana museon nuorekasta ja innovatiivista työyhteisöä!

Rakennustutkija on osallisena Lahden ja Heinolan kaupunkien maankäyttöhankkeissa, suojelukohteiden korjausrakentamishankkeissa sekä purkulupien ja avustushakemusten käsittelyssä. Hän huolehtii yhdessä museon tutkimus- ja kulttuuriympäristöyksikön muiden asiantuntijoiden kanssa siitä, että kulttuuriympäristön arvot ja kulttuuriperintö laajasti ymmärrettyinä otetaan huomioon ihmisten elinympäristöjen suunnittelussa. Keskeisimpiin työtehtäviin kuuluvat viranomaislausuntojen ja kannanottojen kirjoittaminen, viranomais- ja muihin maankäyttöneuvotteluihin osallistuminen sekä maastokatselmusten tekeminen. Viranomaistehtävien lisäksi työhön kuuluu kulttuuriympäristötiedon tallentaminen ja dokumentaatio tietojärjestelmiin sekä neuvonta- ja asiantuntijatehtävät ja yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa.

Odotamme sinulta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, johon tulee sisältyä opintoja museoaineista. Taidehistorian opinnot tai muuten osoitettu tietämys taidehistorian perusteista ovat välttämättömiä työssä suoriutumisen kannalta. Tehtävä edellyttää museoalan työkokemusta, hyvää perehtyneisyyttä rakennettuun kulttuuriympäristöön ja sen vaalimisen periaatteisiin ja käytäntöihin sekä lainsäädäntöön. Toivomme sinulla olevan hyvät neuvottelutaidot, kokemusta tietokantatyöstä sekä paineensietokykyä.

Tehtäväkohtainen palkka on 2.678,55 €/kk. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Jätäthän hakemuksesi Kuntarekry.fi -järjestelmän kautta viimeistään 6.4.2021 kello 12.00.

Lisätietoja

http://www.lahdenmuseot.fi/museot/fi/etusivu
https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/lahti-tyonantajana/

Tutustu työnantajaan

Tutkimuspäällikkö Hannu Takala, hannu.takala@lahti.fi, p. 050 559 4158
Rakennustutkija Riitta Niskanen, riitta.niskanen@lahti.fi, p. 044 416 3313

Lahden kaupunki, Kaupunginmuseo, Tutkimus- ja kulttuuriympäristö yksikkö
Osoite: Hämeenkatu 26 A, 15140 Lahti

Lahti on sinun kaupunkisi – ja uusi työpaikkasi?

Henkilöstömme mukaan meillä saa tehdä merkityksellistä, sopivasti haastavaa työtä, johon voi itse vaikuttaa. Asiantuntijamme arvostavat myös työpaikan varmuutta, monipuolisia työtehtäviä sekä hyviä mahdollisuuksia kehittyä ja edetä uralla kaupungin sisällä. Meillä suhtaudutaan positiivisesti työelämän joustoihin, etätyöhön sekä työn ja perheen tasapainossa pitämiseen. Tunnemme työmme tavoitteet ja koemme onnistumisen iloa yhdessä.

Lahti ylitti juuri 120 000 asukkaan rajan ja hakee vahvaa kasvua uutena yliopistokaupunkina. Lahti on Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 ja tarjoaa kansainvälisesti kiinnostavan toimintaympäristön ja ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, arki sujuvaa ja monipuolinen asuinympäristö on viihtyisä. Asukkaat arvostavat kaupungin kotoisuutta ja liikkumisen helppoutta ja matkailijat ihastuvat luonnonläheiseen kaupunkikuvaan ja tapahtumatarjontaan.

Tervetuloa Lahden kaupungille 3600 ammattilaisen joukkoon huolehtimaan kaupunkilaisten sujuvasta arjesta!

Suggested jobs