Rakennuttajainsinööri

Me teemme yhdessä uutta Tuusulaa!

Tuusulan kunnan yhdyskuntatekniikan palvelualue hakee uudelleen

RAKENNUTTAJAINSINÖÖRIÄ

kunnallistekniikan rakentamiseen toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.

Rakennuttajainsinöörin tehtävänä on mm. kunnallistekniikan rakennushankkeiden ja urakoiden valmistelu, urakoiden hallinnointiin ja kilpailutukseen liittyvät tehtävät sekä rakennusprojektien johtaminen ja valvonta. Lisäksi avustat viheralueita puistoalueiden rakentamisurakoiden valmistelussa ja kilpailuttamisessa niiltä osin, kun ne liittyvät maanrakennusurakoihin. Rakennuttajainsinööri toimii työpäällikön sijaisena kunnallistekniikan rakentamisen yksikössä.

Rakennuttajainsinöörin viran kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva insinöörin (AMK) tutkinto tai vastaava aiempi tutkinto. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta kunnallistekniikan rakentamisesta, kilpailuttamisesta ja projektien hallinnoinnista. Tehtävä edellyttää lisäksi oma-aloitteisuutta, laajojen kokonaisuuksien hallintaa ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Hyvät tietotekniset valmiudet sekä kehitysmyönteinen ote tehtäviin ovat eduksi.

Vakinaisen viran palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen 30.11.2020 mennessä sähköisesti www.tuusula.fi/tyopaikat. Tehtävä on julistettu uudelleen haettavaksi vähäisen hakijamäärän johdosta. Aiemmin tehtävää hakeneet huomioidaan tässä haussa.

Lisätietoja

http://www.tuusula.fi/tyopaikat

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa yhdyskuntatekniikan päällikkö Petri Juhola, p. 040 314 3566 tai työpäällikkö Jyrki Sjöblom, p. 040 314 3134.

Tuusulan kunta, Tekninen toimiala
Osoite: Pl 60, 04301 Tuusula