Ravitsemusterapeutti - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote

Ravitsemusterapeutti

Hakuaikaa on jatkettu ja jo tulleet hakemukset huomioidaan.

Haemme toimeen alastaan innostunutta ja hyvät vuorovaikutustaidot omaavaa ravitsemusterapeuttia, jolla on kehittämismyönteinen asenne. Tehtävä vaatii itsenäistä työotetta ja koordinointikykyä. Olet sitoutunut työyhteisön jäsen. Kirjallinen ja suullinen ilmaisusi on sujuvaa.

Olisit osa ravitsemusterapeuttitiimiämme, jossa on jo viisi ravitsemusterapeuttia ja kotitalousopettaja. Työnkuva koostuu sekä ennaltaehkäisevästä että hoitavasta ravitsemusterapiasta. Työ on yksilö- ja ryhmäneuvontaa, luennointia, koulutusta sekä ravitsemusterapian kehittämistä Eksoten alueella. Työ voi sisältää myös iltaisin tehtävää luennointi- ja kurssityötä. Työn hoitaminen edellyttää omaa autoa.

Ravitsemusterapeutin monipuolinen työkokemus katsotaan eduksi, erityisesti ikääntyneiden ravitsemuksen parissa ja vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisyssä. Arvostamme halua kehittää kustannusvaikuttavaa ravitsemusterapiaa sekä kykyä toimia moniammatillisten työryhmien osana.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetussa laissa (559/94) säädetty laillistus. Tehtävissä edellytetään tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa. Eksotessa on käytössä infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin potilastyöhön tai potilastyön harjoitteluun tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä: http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

Haastattelut pidetään 5. - 6.8.2019.

Lisätietoja

http://www.eksote.fi

Hanna Turunen, palvelupäällikkö, puh. 040 545 7990, hanna.m.turunen@eksote.fi

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Terveys- ja vanhustenpalvelut, Avoterveydenhuolto
Osoite: Armilankatu 33, 53100 Lappeenranta

130 000 syytä herätä aamuisin
Eksote tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Lappeenrannassa, Imatralla ja lähikunnissa. Asukkaita on noin 130 000. Eksote on monien mahdollisuuksien työpaikka. Meitä eksotelaisia on kaikkiaan noin 5000 ja työskentelemme noin 250:llä eri ammattinimikkeellä. Toimipisteitä meillä on noin sata. Olemme savuton työpaikka.
Lappeenrantaan pääsee junalla Helsingistä 2 tunnissa ja Lahdesta tunnissa. Työn ja perheen tasapainottelu vaatii Lappeenrannan seudulla vähemmän jonglöörin taitoja kuin monissa suuremmissa kaupungeissa. Asuntotilanne on hyvä ja työmatkat sujuvat ilman ruuhkia.

Tutustu työnantajaan