Rehtori - Keravan kaupunki

Rehtori

Keravan kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on haettavana vakituinen REHTORIN virka (nro 016) alkaen 1.8.2019.

Viran sijoituspaikka palvelussuhteen alkaessa on Savion koulu, joka on monimuotoinen, kaikille oppijoille yhteinen koulu. Opetuksessa korostuu yhteistoiminnalliset oppimismenetelmät monipuolisissa toiminta- ja oppimisympäristöissä. Koulussa käytetään aktiivisesti sähköisiä oppimismateriaaleja.

Savion koulussa on vahva yhteisopettajuuden kulttuuri. Joustavat opetusjärjestelyt yleis- ja erityisopetuksen välillä ovat luonteva osa päivittäistä arkea ja uskomme vahvuuspedagogiikan edistävän oppilaan hyvinvointia. Keravan kaupunki tarjoaa hyvät puitteet opetukselle ja sen kehittämiselle.

Edellytämme hakijoilta kokemusta rehtorin tai apulaisrehtorin tehtävistä, tulevaisuusorientoitunutta visiota opetuksen ja koulun kehittämisestä sekä vahvaa digiosaamista. Toivomme hakijoita, jotka näkevät mahdollisuuksia ja ovat innostuneita koulun, opetuksen ja henkilöstön kehittämisestä. Arvostamme kokemusta erityisen tuen järjestelyistä.

Rehtorin viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään haastattelun yhteydessä.

Virkaan valitun on ennen sen vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) perusteella rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.kerava.fi

Toimialajohtaja Tiina Larsson p. 040 318 2160 tai perusopetusjohtaja Terhi Nissinen, p. 040 318 2183 (etunimi.sukunimi@kerava.fi)
Haastattelut virkaan järjestetään osin jo hakuaikana.

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala
Osoite: Kerava

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1700 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 36 000 asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin.
Kasvatus- ja opetustoimen alaisuudessa työskentelee noin 800 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ammattilaista.

Tutustu työnantajaan