Rehtori, Sipoonlahden koulu

Sipoo on vetovoimainen, kasvava ja ketterä, kaksikielinen kunta pääkaupunkiseudun kupeessa. Sipoonlahden kouluun Söderkullaan on hyvät kulkuyhteydet mm. Helsingin kuin Porvoon suunnalta. Modernissa yhtenäiskoulussamme opiskelee noin 650 oppilasta vuosiluokilla 1- 9. Koulussa järjestetään myös esiopetusta sekä siihen liittyvää täydentävää varhaiskasvatusta. Koulumme työyhteisössä vallitsee yhteistyön kulttuuri ja vahva yhteishenki. Koululle on juuri valmistuneet modernit joustavat puoliavoimet opetustilat. Opetushenkilöstö työskentelee joustavissa oppimisympäristöissä, joissa opetus toteutetaan yhteisopettajuutena.

Sipoonlahden koulu toimii Söderkullan sivistyskeskuksessa. Samassa kiinteistössä toimii myös ruotsinkielinen alakoulu Söderkulla skola ja Leppätien kielikylpykoulun Sipoonlahden yksikön kielikylpyluokka. Kiinteistö on Sipoon Opiston, Porvoon seudun musiikkiopiston sekä Sipoon kunnan kulttuuri- ja liikuntapalveluiden aktiivisessa iltakäytössä.

Söderkullan sivistyskeskus on pedagogisesti joustava ja sosiaalista toimintaa tukeva oppimisympäristö, jossa korostuu yhteisopettajuuden ja jaetun johtajuuden merkitys Sipoon kunnan koulutuspalveluiden tavoitteiden mukaisesti. Sipoossa opettajat työskentelevät yhdessä, oppilaita ja toisiaan tukien, kannustaen ja kunnioittaen. Toimimme avoimesti ja palvelualttiisti suhteessa ihmisiin, asioihin sekä uusiin toimintatapoihin ja oppimisympäristöihin.

Työyhteisömme vahvuutena on hyvä yhteishenki, ammatillisuus ja kannustava ilmapiiri. Koulun henkilöstö on innovatiivinen ja kehittämissuuntautunut työyhteisö, joka on tottunut toimimaan moniammatillisesti verkostoituen.

Haluamme antaa oppilaillemme parhaat mahdolliset edellytykset sekä tukea ja kannustaa heitä kehittymään oppimisessaan mahdollisimman pitkälle. Tiedämme, että osaava henkilöstö on ratkaisevassa asemassa oppilaiden menestymisen kannalta ja taitavia johtajia tarvitaan, jotta koulu voisi onnistua tehtävässään.

Haemme nyt Sipoonlahden kouluun innostavaa ja kehittämismyönteistä

REHTORIA

määräaikaiseen rehtorin virkaan ajalle 2.8.2021-30.6.2022. Rehtorina toimit koulun vahvana pedagogisena johtajana ja koko henkilöstön esimiehenä.

Jos sinä haluat samaa kuin me, olet ehkä etsimämme rehtori.

Rehtorina laadit selkeät tavoitteet, luot mahdollisuudet oppimiseen sekä työskentelet aktiivisesti osallisuuden, hyvän työympäristön, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden puolesta. Työskentelet aktiivisesti osallistavan johtajuuden periaatteella ja kehität toiminnalle visioita ja selkeitä tavoitteita vuoropuhelussa henkilöstön kanssa sekä vastaat toiminnan jatkuvasta seurannasta ja arvioinnista. Muutos- ja kehitystyössä olet vastaanottavainen henkilöstön ideoille ja ajatuksille. Suunnannäyttäjänä ja koulun keulakuvana toimit myös hyvässä vuorovaikutuksessa oppilaiden huoltajien kanssa.

Viran kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Valittavalta henkilöltä edellytetään hyvää perusopetuksen kokemusta ja referenssejä sekä perehtyneisyyttä muutosjohtamiseen. Viran menetyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa, kehittävää otetta yhteisen toimintakulttuurin luomiseksi kasvavaan kouluun painottaen kuitenkin koulun omaleimaisuutta. Valittavalta henkilöltä odotamme osaamista ja kokemusta pedagogiikan, henkilöstön ja talouden johtamisessa sekä hyvää yhteistyötaitoa toimia monialaisissa toimintaverkostoissa ja erilaisten intressien yhteensovittamisessa tavoitteellisesti. Rehtorina olet mukana kehittämässä koko Sipoon opetustoimea yhteistyössä muiden suomen- ja ruotsinkielisten rehtoreiden kanssa.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaisesti ja koeaika on viisi kuukautta. Virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydetään jättämään 14.4.2021 klo 16.00 mennessä ohessa olevan linkin kautta tai sivuiltamme www.sipoo.fi/rekry Kuntarekryn hakijaprofiililla.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Lisätietoja

https://www.sipoo.fi/asiointikanava/sipoonlahden-koulu/
https://www.sipoo.fi/tyo/uratarinoita/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa opetuspäällikkö Riikka Strandström, riikka.strandstro(at)sipoo.fi, puh. 040 683 6890

Sivistysosasto, Suomenkieliset koulutuspalvelut
Osoite: Söderkullan koulutie 7, 01150 Söderkulla

Sipoossa on erinomaiset mahdollisuudet työhön ja asumiseen. Voimakkaasti kasvava Sipoo tarjoaa henkilöstölleen mielenkiintoisen ja monipuolisen työympäristön. Panostamme toimiviin työtapoihin, laadukkaisiin palveluihin sekä kuntalaisten ja koko henkilöstön osallistamiseen ja hyvinvointiin. Sipoon kunnan palveluksessa työskentelee noin 1 200 henkilöä. Tule sinäkin meille töihin!

Sipoon kunta - Rökfri arbetsplats Sipoon kunta - Ansvarig sommararbetsgivare

Suggested jobs