Rektor - Raseborg stad

Rektor - Raseborg stad

Karis-Billnäs gymnasium söker en rektor som har en modern helhetssyn på skolans och lärarens uppgift och roll. Du ska ha intresse att utveckla verksamhetskulturen i skolan och aktivt arbeta, i dialog med medarbetarna, för gemensamma visioner och målsättningar i syfte att skapa en kreativ och stimulerande arbetsmiljö för elever och personal. Vi värdesätter erfarenhet av utvecklingsarbete, kunskap om och erfarenhet av att jobba med gällande läroplan samt goda IKT-kunskaper och digital kompetens.

Behörighet i enlighet med förordning (986/1998), förtrogenhet med kommunal förvaltning och adminstrativa uppgifter, goda ledaregenskaper och goda kommunikationsfärdigheter samt lämplighet för tjänsten

Mer om arbetsgivaren

Elisabet Ehrstedt

Raseborgs stad/ Bildningen
Adress: Bulevarden 10, 10300 Karjaa

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats. Karis-Billnäs gymnasium med ca 130 studerande ligger i Karis centrum. Skolan fungerar i samma byggnad som Karis svenska högstadium. En engagerad personal och skolans centrala läge erbjuder goda verksamhetsförutsättningar och möjliggör ett nära samarbete med andra närliggande skolor och samarbetspartners.