Rektor för Kimitoöns gymnasium - Kimitoöns kommun

Kimitoöns gymnasium
Vi söker en rektor som har en modern helhetssyn på gymnasiet. Du förväntas ha intresse av att utveckla verksamhetskulturen och aktivt arbeta för gemensamma visioner och målsättningar i dialog med medarbetarna. Vi värdesätter erfarenhet av utvecklingsarbete samt kunskaper och insikter inom IKT, såväl inom undervisningen som i övriga sammanhang.

Kimitoöns gymnasium, KÖG, ger en mångsidig utbildning som öppnar dörrar för framtiden.

Speciellt för KÖG är många möjligheter till språkstudier och språkresor, vår temastudieperiod och distansstudier. Från och med hösten 2014 har man vid KÖG även vissa år kunnat avlägga båtförarutbildning i samarbete med Aboa Mare. Studierna i KÖG är kursformade, periodiserade och årskurslösa.

Läsåret 2020-2021 har KÖG strax under 60 egna studerande och ett fåtal kombistuderande.

På Wall of Fame kan du läsa hur våra tidigare studerande har placerat sig arbetslivet.

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med förordning (986/1998), förtrogenhet med kommunal förvaltning och administrativa uppgifter, goda ledaregenskaper och goda kommunikativa färdigheter samt lämplighet för tjänsten.

Den som valts till jobbet ska inom 30 dagar uppvisa ett godtagbart hälsointyg för att kunna tillträda tjänsten. Den valda ska också uppvisa straffregisterutdrag 2002/504 innan tillträde.
Tjänsten är tillsvidare från 01.08.2021
Prövotiden är 6 månader.

Läs mer

https://www.kimitoon.fi/barn_skola/gymnasiet
https://peda.net/kemionsaari/kög

Mer om arbetsgivaren

Bildningschef Mats Johansson, tel. 040 501 1384 och rektor Ben Johansson tel. 044 0425 656 förnamn.efternamn@kimitoon.fi

Bildningsavdelningen
Adress: Kimitoön, 25700 Kemiö

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 700 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt.

Kimitoöns kommun - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs