Skip to main content
test

Borgå stad söker en rektor till medborgarinstitutet för fast anställning från och med den 1 augusti 2022.

Medborgarinstitutets mål för antal kunder år 2022 är 7 000 studerande. Målet är att på ett mångsidigt sätt genomföra totalt 20 500 lektioner inom olika ämnesområden som när- och distansundervisning på finska och svenska för kommuninvånare i Borgå och Askola.

I studieprogrammet betonas aktuella företeelser samt kurser som intresserar kunderna. Inom det fria bildningsarbetet framhävs frivillig inlärning, gemenskap och delaktighet. Under år 2022 kommer institutet att utveckla studiernas kompetensbasering tillsammans med Sibbo institut. Dessutom stärker man digitala färdigheter hos äldre samt personer i arbetsför ålder som inte deltar i arbetslivet. Man fortsätter även utvecklingsarbetet av rådgivningen och handledningen samt undervisningen av läs- och skrivkunnighet för vuxna invandrare, en del med hjälp av projektfinansiering. Även medborgarinstitutets förvaltningsorganisation och ledningssystem kommer att förtydligas under året.

Rektorn förväntas ha förändringsledarkompetens och ett inspirerande arbetsgrepp samt vilja att utveckla det tvåspråkiga institutet.

Lönesättning enligt UKTA.

Behörighetskrav är
1) högre högskoleexamen
2) behörighet som lärare vid medborgarinstitutet
3) tillräcklig arbetslivserfarenhet som lärare
4) examen i undervisningsförvaltning i enlighet med grunder som godkänts av Utbildningsstyrelsen, minst 15 studieveckor av universitetsstudier inom undervisningsförvaltning eller på annat sätt förvärvad tillräcklig kunskap inom undervisningsförvaltning samt
5) goda kunskaper i finska och svenska

Den som väljs till tjänsten ska uppvisa ett godkänt utlåtande om sitt hälsotillstånd innan tjänsten tillsätts. Prövotiden är sex månader.

Skicka in din ansökan senast 18.5.2022 kl. 15.00 via länken Sök nu!

Ytterligare information ger kultur- och fritidsdirektör Anders Lindholm-Ahlefelt tfn 050 366 4251 anders.lindholm-ahlefelt@porvoo.fi

Läs mer

https://www.borga.fi/medborgarinstitutet

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ger kultur- och fritidsdirektör Anders Lindholm-Ahlefelt tfn 050 366 4251 anders.lindholm-ahlefelt@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Borgå medborgarinstitut

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb