test
Reningsverksskötare - Raseborg stad

Affärsverket Raseborgs Vatten sköter om vattenförsörjningen inom verksamhetsområdet i Raseborg, från Bromarv i väster till Fiskars och Svartå i öster. Vi betjänar idag ca. 6 800 fastigheter och hos oss jobbar idag 20 personer. Du har nu möjlighet att bli en av oss!

Som reningsverksskötare kommer Du i huvudsak att arbeta med underhåll och rutinarbeten vid Raseborgs Vattens avloppsreningsverk samt underhåll och övervakning av Raseborgs vattens avloppspumpstationer. Du hör till reningsverksteamet på totalt 5 personer. Arbetet förutsätter samarbete, flexibilitet samt förmåga till självständigt arbete. Du skall vara initiativrik och ha en vilja att utveckla ditt eget kunnande och ditt arbete. Därtill uppskattar vi följande egenskaper:
- pålitlighet
- ansvarskänsla
- positiv inställning till nya utmaningar

Det blir också aktuellt att Du förstärker vår beredskap som jobbar ytterom normal arbetstid.

För att kunna sköta jobbet framgångsrikt behöver du ha en lämplig grundutbildning, till exempel yrkesskola eller motsvarande. I jobbet behöver du ett körkort.
Du behöver också tillräckliga kunskaper (i tal och skrift) i båda inhemska språken.
Branscherfarenhet räknas som klar merit.

Gällande kollektivavtal är grunden för Din lön, men Din prestation och erfarenhet påverkar lönen på sikt.
Anställningen är fortlöpande och börjar så snart som möjligt med en prövotid på 6 mån.

Läs mer

https://www.raseborg.fi/boende-och-miljo/raseborgs-vatten/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Guy Westerholm, driftchef, guy.westerholm@raseborg.fi, tel. 019 289 2340
Klara Eklund, direktör, klara.eklund@raseborg.fi, tel. 019 289 2303

Lär dig mer om oss

Affärsverket Raseborgs Vatten, Raseborgs stad

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.

Raaseporin kaupunki sijaitsee Helsingin ja Turun puolivälissä, hyvien asumismahdollisuuksien ja kulkuyhteyksien päässä. Kaupunki muodostettiin Tammisaaren ja Karjaan kaupungeista ja Pohjan kunnasta vuonna 2009. Kaupungissa on noin 28 000 asukasta, joista 65 prosenttia puhuu äidinkielenään ruotsia ja 31,5 prosenttia suomea. Kaupungille antavat leimansa luonnonkaunis saaristo, Billnäsin ja Fiskarsin ruukit sekä Mustion linna. Täällä on turvallista elää ja asua. Kaupunki on alueen suurin työnantaja, työntekijöitä on noin 1 900. Kaupunki on savuton työpaikka.


Adress: Pehr Sommars gata 8, 10600 Tammisaari
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb