Skip to main content
test
Resultatområdesdirektör för ÅUCS/sjukhustjänster - Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Är du en erfaren direktör som har förmåga att skapa visioner och att utveckla ny arbetskultur? Känner du till social- och hälsovården samt verksamhetsomgivningen för ett universitetssjukhus? Om du svarade ja, kan du vara den person som vi letar efter.

Vi söker en resultatområdesdirektör för ÅUCS/sjukhustjänster till ett ordinarie tjänsteförhållande i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Det akademiska välfärdsområdet, som har cirka 23 000 arbetstagare, ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt ordnandet av räddningsväsende i Egentliga Finland fr.o.m. 1.1.2023. Resultatområdet ÅUCS/sjukhustjänster är ett av de sex resultatområden i välfärdsområdet, och det som universitetssjukhus ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård och vissa hälsovårdstjänster. Personalen i resultatområdet ÅUCS/sjukhustjänster omfattar cirka 9500 personer.

Vi erbjuder dig en utmanande arbetsuppgift i verksamhetsomgivningen som håller på att förnyas. Som resultatområdesdirektör för ÅUCS/sjukhustjänster ansvarar du övergripande för den strategiska och operativa ledningen och utvecklingen av ÅUCS/sjukhustjänster. Du rapporterar till välfärdsområdesdirektör och du hör till välfärdsområdets ledningsgrupp.

Behörighetskravet för tjänsten som resultatområdesdirektör för ÅUCS/sjukhustjänster är legitimering som är stadgad i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/94 eller tillstånd att utöva läkaruppgifter, behörighet som specialläkare i ett lämpligt specialområde och en god erfarenhet av ledning och utveckling av den offentliga social- och hälsovården samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förväntar oss av dig att du har förmåga att inspirera personalen med ett coachande och uppmuntrande sätt att leda samt förmåga att leda genom exempel i samma riktning som våra målsättningar. Som resultatområdesdirektör leder du ÅUCS/sjukhustjänster resultatrikt på ett sätt som baserar sig på information och du har färdigheter att utveckla kundupplevelse inom ditt eget resultatområde. God kommunikation- och interaktionsförmåga och förmåga att bilda nätverk samt förmåga att förstärka samarbete mellan olika aktörer och att kunna bygga och upprätthålla förtroende är väsentliga i arbetsuppgifter. Vi förväntar oss även ett aktivt och målinriktat sätt att föra nya helheter framåt när man emellertid ska man lägga märke till den starkt reglerade verksamhetomgivningen.

Som merit räknas:
- erfarenhet av och bevis på framgångsrik/resultatrik ledning av verksamhet, ekonomi, personal och processer, vilken baserar sig på information
- stark erfarenhet av ledning genom strategi samt av förändringsledning och utveckling
- erfarenhet av ledning av nätverk och medverkande inom nätverket på sin egen bransch 
- bevis på ledning genom information samt dess utveckling i eget område 
- behörighet som docent

Tjänsten ska tas emot 1.1.2023.

Den som valts till uppgiften ska lämna in en godtagbar utredning av sitt hälsotillstånd innan tjänsten tas emot.

Den som valts till tjänsten har en prövotid på sex (6) månader.

Det kommer att göras en säkerhetsutredning enligt säkerhetsutredningslagen för den som väljs till tjänsten. Det är en förutsättning för tjänsteförordnandet att utredningen är godkänd.

Läs mer

https://vshyvinvointialue.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar: välfärdsområdesdirektör Tarmo Martikainen tel. 050 558 4579.
Tjänsten söks i första hand med en elektronisk jobbsökningsblankett via den annons som Egentliga Finlands välfärdsområde publicerat via Kuntarekry. Ansökan kan också lämnas in till Välfärdsområdets kansli inom utsatt tid. Adressen är: VSHVA Kansli, PB 52, 20521 Åbo.

Lär dig mer om oss

Egentliga Finlands välfärdsområde

Egentliga Finlands välfärdsområde ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster samt för räddningsväsendet från och med 1.1.2023. Välfärdsområdet bildas av 27 kommuner, sjukvårdsdistriktet, tjänster inom specialomsorgen samt räddningsverket.

Vi är en av vårt lands största arbetsgivare, en ny arbetsplats för cirka 23 000 kompetenta professionella. Vår målsättning är att vara det vänligaste och mest inflytelserika akademiska välfärdsområdet, vilket är uppskattat av de professionella. Vi producerar tillsammans med våra partners hälsa och välfärd på två språk för alla som bor i Egentliga Finland.

Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla!

****

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialueen muodostavat 27 kuntaa, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut sekä pelastuslaitos.

Olemme yksi maamme suurimmista työnantajista, noin 23 000 osaavan ammattilaisen uusi työpaikka. Tavoitteenamme on olla ystävällisin ja vaikuttavin, ammattilaisten arvostama yliopistollinen hyvinvointialue. Tuotamme yhdessä kumppaniemme kanssa terveyttä ja hyvinvointia kaikille varsinaissuomalaisille, kaksikielisesti.

Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa!


Adress: Fredsgatan 10, 20100 Turku

Rekommenderade jobb