Skip to main content
test
Resursbarnskötare inom småbarnspedagogik, Westends daghem - Esbo stad

Vi söker en engagerad resursbarnskötare inom småbarnspedagogik till Westends daghem. Vi välkomnar dig till en arbetsgemenskap där fokus ligger på samarbete och öppen kommunikation. Du arbetar i en grupp med 3-5 åringar tillsammans med en lärare och två barnskötare. Din arbetsinsats möjliggör att barnen delas in i ännu mindre grupper under dagen. Till dina arbetsuppgifter hör att planera, förverkliga och utveckla verksamheten i barngruppen tillsammans med dina kolleger i teamet samt att utveckla verksamhetskulturen i hela enheten med kollegiet. I teamet främjar ni på ett positivt sätt barnens uppväxt, utveckling, lärande och hälsa i samarbete med vårdnadshavarna.

Westends daghem har 7 barngrupper i två byggnader på samma tomt. Daghemmet ligger naturnära ett stenkast från skog och hav, men trots det vid goda kollektivtrafikförbindelser och både Mattby och Hagalund är lättåtkomliga. Vi erbjuder barnen en trygg, lugn och meningsfull vardag att utforska och utvecklas i. Vi bemöter barn, föräldrar och kollegor varmt och respektfullt.

Arbetsplats: Westends daghem, Hirbölevägen 1, 02160 Esbo

Arbetstid: 38 h 15 min / vecka eller 30 h 45 min/ vecka

Jobbet är för viss tid, tills juni 2023. Startdatumet och slutdatumet för anställningen kan diskuteras.
Arbetsintervjuer hålls på distans via Teams redan under ansökningsperioden.

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav:
Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter färdigheter att på ett positivt sätt främja barnens uppväxt, utveckling, lärande och hälsa i samarbete med vårdnadshavarna

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/westends-daghem

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Julia Grönvall 0406365797 eller julia.gronvall@espoo.fi

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Hirbölevägen 1, 02160 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb