Skip to main content
test
Riskienhallintapäällikkö: pelastuslaitos, Joensuu (id6656) - Siun sote

TERVETULOA SIUN SOTEN JA POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON!

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn iloisessa Itä-Suomessa. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on ketterä ja kehittyvä, 30 pelastusaseman kokonaisuus. Lähdemme vuosittain noin 45 000 kertaa auttamaan maakuntamme asukkaita. Meillä pääset kehittämään osaamistasi.

Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on haettavana 16.10.2022 mennessä riskienhallintapäällikön virka

Riskienhallintapäällikkö johtaa pelastuslaitoksen suorittamaa onnettomuuksien ehkäisytyötä. Onnettomuuksien ehkäisemiseksi pelastuslaitos toteuttaa turvallisuusviestintää, tekee palotarkastuksia, toteuttaa kemikaalivalvontaa, osallistuu maankäytön ja rakennushankkeiden ohjaukseen ja suorittaa tulipaloihin liittyvää tutkintaa.

Riskienhallintapäällikkö toimii onnettomuuksien ehkäisy -vastuualueen päällikkönä ja vastaa vastuualueensa toiminnasta, sen kehittämisestä, henkilöstöstä ja taloudesta. Riskienhallintapäällikölle määrätään lisäksi pelastuslaitoksen johtamiseen ja kehittämiseen liittyvä vastuualuetehtävä (esimerkiksi tilaturvallisuus ja paloasemarakentaminen tai laatutyö ja ympäristösuojelu). Riskienhallintapäällikkö osallistuu onnettomuuksien ehkäisytyön toteuttamiseen.

Riskienhallintapäällikkö toimii yhteistyössä maakunnan muiden turvallisuuden kehittäjien kanssa ja pitää yhteyttä rakennusvalvontaviranomaisiin, toiminnanharjoittajiin, kuntiin ja järjestöihin.

Riskienhallintapäälliköllä on mahdollisuus osallistua erikseen sovittavalla tavalla pelastustoimintaan, mikäli viranhaltija täyttää siihen vaaditun kelpoisuusehdon.

Riskienhallintapäällikkö toimii esimiehenä vastuualueensa henkilöstölle ja raportoi toiminnastaan pelastuspäällikölle. Riskienhallintapäällikkö kuuluu pelastuslaitoksen johtotiimiin.

Kelpoisuusehtona on pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen (407/2011) 6 §:n 3. kohdan mukainen kelpoisuus tai muu alempi korkeakoulututkinto. Tehtävä edellyttää osaamista ja kokemusta onnettomuuksien ehkäisytyöstä, valmiutta itsenäiseen johtamis- ja suunnittelutoimintaan, kykyä strategiseen ajatteluun ja asioiden toimeenpanoon. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat työssä tarpeen.

Edellytämme tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojausta ja B-luokan ajokorttia.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) pelastuslaitoksen hinnoittelun mukaisesti. Virassa noudatetaan toimistotyöaikaa 36,25 h/vk. Etätyöstä sovitaan kuntayhtymässä noudatettavan ohjeistuksen mukaisesti erikseen. Viranhaltija voi osallistua suostumuksellaan vapaamuotoiseen varallaoloon, esimerkiksi päivystävänä päällikkönä.

Virkaan ehdollisesti valitun on ennen valinnan vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan valintapäätöksessä todetun määräajan kuluessa sekä annettava suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen.

Virat täytetään 1.11.2022 tai sopimuksen mukaan ja siinä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Opinto- ja työtodistukset tarkastetaan haastattelussa.

Lisätietoja virasta antavat: pelastuspäällikkö vs. Ville-Petteri Pulkkinen, puh. 013-3304516, ville-petteri.pulkkinen@pkpelastuslaitos.fi, tai pelastusjohtaja Markus Viitaniemi 013-3309161, markus.viitaniemi@pkpelastuslaitos.fi

Virkoja haetaan sähköisesti.

Siun soten työpaikat ovat savuttomia.

Joensuussa 13.9.2022

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos tuottaa pelastustoimen ja ensihoidon palvelut osana Siun sotea, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää. Yhtymä järjestää palveluja 13 kunnan alueella. Alueella asuu noin 160 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7 400 työntekijää. Pelastuslaitos turvaa maakunnan asukkaiden arkea inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-6656
  • 13.9.2022 - 16.10.2022 23:59
  • KuntaJoensuuPohjois-Karjala

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb