Röntgen-, laboratorio- ja lähihoitajia, kesätyö

Haemme Oulun yliopistolliseen sairaalaan röntgenhoitajaa ja/tai röntgenhoitajaopiskelijaa (vähintään 15 kesäsijaisuutta) ja lähihoitajaa (vähintään 2 kesäsijaisuutta) kesäloman sijaisuuksiin kuvantamisen toimialueelle, bioanalyytikkoa/laboratoriohoitajaa (vähintään 1 kesäsijaisuus) kliinisen neurofysiologian toimialueelle ja bioanalyytikkoa/laboratoriohoitajaa ja/tai bioanalyytikko-opiskelijaa (vähintään 2 kesäsijaisuutta) patologian toimialueelle.

Kuvantamisen vastuualueelle kuuluu päivystys-, keskus-, hamsu-, lasten, avohoitotalon ja Oulaskankaan röntgen sekä isotooppiosasto. Päivystysröntgenissä tehdään 3-vuorotyötä ja lasten-, avohoitotalon- ja keskusröntgenissä 2-vuorotyötä. Työkokemuksesta ja osaamisesta riippuen röntgenhoitajan tehtäviin kuuluvat natiivi-, uä-, varjoaine-, magneetti-, tietokonetomografia- ja angiografiatutkimukset Oulun yliopistollisen sairaalan kuvantamisen eri toimipisteissä.

Lähihoitajan tehtävään kuuluu tt- ja mri-tutkimusten valmistelutyö, ajanvaraus- ja aulaemännän työ kuvantamisen toimialueella. Työ on 2-vuorotyötä. Kliininen neurofysiologia toimialueella bioanalyytikon/laboratoriohoitajan tehtäviin kuuluvat aikuisten sekä lasten EEG:n rekisteröiminen. Patologian toimialueella bioanalyytikon/laboratoriohoitajan tehtäviin kuuluu histologisten näytteiden käsittely.

Tehtävissä tarvitaan hyviä ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä suomen kielen hyvää suullista ja tyydyttävää kirjallista taitoa.

Röntgenhoitajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös röntgenhoitajaopiskelija, Hoitaja nimikkeellä, jolloin opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Hoitaja nimikkeisen lääkehoitoon osallistuminen edellyttää, että kliiniset sekä lääkehoidon opinnot ovat edenneet normaalisti ja PPSHP:n Hoitaja-nimikkeisen lääkelupa on suoritettu.

Bioanalyytikon/laboratoriohoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa patologialla ja knf:lla bioanalyytikko-opiskelija, jolla on suoritettuna opintoja vähintään 140 opintopistettä.

Perus/lähihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukainen pätevyys.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Tutustu meihin:
http://www.esitteemme.fi/ppshp_diagnostiikka/WebView

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja: osastonhoitajat Marjatta Kristo, p. 040 134 6378 (Aht röntgen), Anne Konola, p. 040 134 0757 (päivystysröntgen), Kirsti Matila, p. 040 134 4828 (lasten röntgen), Marita Torvinen, p. 040 134 4559 (isotooppiosasto), Heli Heikkilä, p. 040 350 3787 (keskusröntgen), Marja-Riitta Kauppila, p. 08 315 4528 (klininen neurofysiologia), Markku Yli-Pyky, p. 040 134 6148 (patologia) sekä ylihoitaja Kirsi Rannisto, p. 0400 609 204.
Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue, Diagnostiikan vastuualue
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.