Skip to main content
test
Röntgenhoitaja: isotooppilääketiede, Joensuu (id7902) - Siun sote

TERVETULOA POHJOIS-KARJALAN HYVINVOINTIALUEEN - SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON

"Työpaikan valinta tuppaa vaikuttamaan aika moneen muuhunkin asiaan kuin itse työhön. Muidenkin kuin tekijän osalta. Siksi niitä rekrymainoksissa perinteisesti viliseviä näköalapaikkoja, monipuolisia mahdollisuuksia ja tukea antavia yhteisöjä on hyvä olla tarjolla myös työajan ulkopuolella. Meistä tuntuu, että meiltä sellaisia hyvinkin voisit löytää. Avaa mielesi sekä sydämesi ja tutkiskele itse!"


HAEMME 1.10.2023 MENNESSÄ VAKITUISEEN TEHTÄVÄÄN

Röntgenhoitajaalääketieteellisen isotoopin erikoisalalle, Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian yksikköön

TehtävänkuvausTarjoamme sinulle mielenkiintoisen päivätyön suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa ja mukavassa moniammatillisessa työyhteisössämme. Tarjoamme myös mahdollisuuden oman työn kehittämiseen ja monipuoliseen työskentelyyn. Perehdytämme uudet työntekijät tehtäväänsä yksilöllisesti tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Työhön kuuluu isotooppilääketieteentutkimuksiin (SPET-TT, PET-TT kuvantaminen ja luuntiheysmittaukset) liittyvät tehtävät. Meillä on hyvät tilat ja ajantasaiset laitteet (mm. hankittu SPET-TT ja PET-TT 2016 ja SPET-TT 2021, luuntiheysmittauslaite 2022). Työskentely on moniammatillista yhteistyötä yksikön sisäisesti ja yhteistyökumppaneiden, kuten tutkimuksiin lähettävien yksiköiden kanssa.

Odotamme sinulta aktiivista työotetta, joustavuutta sekä kiinnostusta oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, suunnitelmallisuutta, sekä taitoa toimia niin itsenäisesti, kuin moniammatillisestikin, koska näitä ominaisuuksia vaaditaan hyvään suoriutumiseen tehtävässä.

Työyhteisön esittelyIsotooppilääketiede on yksi erikoisala Kliinisen fysiologian ja neurofysiologian yksikössä. Koko yksikön henkilökuntamäärä kaikkiaan on reilu 40 henkilöä, josta isotoopilla on hoitohenkilökuntaa noin 10. Tuotamme isotoopilla vuosittain yhteensä noin 3000 tutkimusta (SPET/SPET-TT, luuntiheysmittaus ja isotooppihoidot). PET tutkimuksia teemme hieman yli 500 kappaletta vuodessa yhteistyössä röntgen- ja sädehoitoyksikön kanssa.

Työpaikan sijainti: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

KelpoisuusehdotRöntgenhoitajilta odotamme terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5§:n mukaista laillistusta tai lupaa toimia röntgenhoitajan tehtävissä. Myös loppuvaiheen röntgenhoitajaopiskelijat huomioidaan.

Palkkaus ja edutTehtäväkohtainen palkka on: 2750,38 euroa / kk.

Maksamme henkilöstöllemme työkokemuksen perusteella työkokemuslisää, joka työkokemuksesi määrästä riippuen voi olla 3 % tai 8 %. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus).

Siun sotessa on käytössä henkilöstön palkitsemisen kokonaisuus. Kokonaisuus sisältää tällä hetkellä esimerkiksi työsuorituksen arviointiin perustuvan henkilökohtaisen lisän palkitsemisohjelmassa määriteltyjen kriteerien mukaisesti sekä erilaisia pikapalkitsemisen muotoja. Lisäksi siunsotelaisille on tarjolla runsaasti erilaisia työsuhde-etuja, kuten

  • ePassin liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuna
  • lainattavia ja vuokrattavia vapaa-ajan välineitä sekä tiloja
  • työnantajan tuki yhteisölliseen toimintaan
  • lisäksi useat yritykset tarjoavat henkilöstölle erilaisia etuja
  • tilapäismajoitusta/soluasuntoja laajasti maakunnan alueella
Lisätiedot Tehtävän aloitus on suunniteltu alkavaksi 30.10.2023, mutta otamme hakijoiden toiveet huomioon ja olemme avoimia neuvottelemaan ajankohdasta. Tavoitteenamme on luoda joustava työympäristö, joka sopii sekä sinulle että meille. Joten rohkeasti ilmaise toiveesi, ja löydämme yhdessä sopivan ratkaisun.]

Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä on koeaika kuusi kuukautta.

Kysy lisätietoa: osastonhoitaja Päivi Tirkkonen paivi.tirkkonen@siunsote.fi p. 013 330 3973 tai palvelupäällikkö Satu Rantala satu.m.rantala@siunsote.fi p. 013 330 3131

Tehtävään haetaan sähköisesti.

Haastatteluja pidetään jo hakuaikana.

Joensuussa 25.8.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa 1.1.2023. Siun sotessa sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on integroitu jo vuodesta 2017 lähtien. Yhdessä tehden varmistamme vaikuttavimmat palvelut.

Tutustu työnantajaan
  • Siun sote
  • Työpaikka
  • siso-7902
  • 25.8.2023 - 1.10.2023 23:59
  • Pohjois-KarjalaJoensuuKunta

Lisätietoja

TERVETULOA SIUN SOTEN AMMATTILAISTEN JOUKKOON Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 14 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Alueella asuu noin 170 000 asukasta ja Siun sotessa on yhteensä noin 7800 työntekijää. Tarjoamme Sinulle mielenkiintoisen työn suuressa ja kehittyvässä organisaatiossa!

Siun sote - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb