Röntgenskötare, röntgenavdelning (Jakobstad) - Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi söker
en vikarie för röntgenskötare till diagnostikcentret för tiden 1.9.2021-16.1.2022. Placering till en början vid röntgenavdelningen i Jakobstad.


Behörighetskrav: legitimerad röntgenskötare.
Språkkunskapskrav: god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken.
(Behörighetsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi/rekrytering)

Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Avdelningsskötare Lene-Maj Asplund
tel. 050 438 5901
lene-maj.asplund@vshp.fi

Lära dig mer om oss

Vasa centralsjukhus

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2100 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!


Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Suggested jobs