Skip to main content
test

Kuopion kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa Pajulahden päiväkodissa on haettavana ryhmäavustajan tehtävä esiopetusryhmässä. Määräaikainen tehtävä ajalle 26.9-31.12.2022, tai aloitus sopimuksen mukaan ja tehtävä saattaa jatkua keväällä 2023.

Avustaja työskentelee varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä ryhmäavustajana. Hän ohjaa ja avustaa yhtä tai useampaa lasta, tukemalla lasta, lapsen omatoimisuutta ja osallisuutta päiväkotipäivän aikana. Avustaja työskentelee osana kasvatustiimiä ja osallistuu huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja moniammatilliseen verkostotyöhön.

Tehtävässä vaaditaan vuorovaikutustaitoja, kärsivällisyyttä sekä sensitiivistä ja oma-aloitteista työotetta. Hedelmällinen ohjaustyö lapsen rinnalla kulkijana edellyttää turvallisen luottamussuhteen rakentamista.

Työaika on 38,25 h/vko, myös osa-aikatyö mahdollinen.
Tehtäväkohtainen palkka 1883,47-1990,43.

Haastatteluja tehdään jo hakuaikana.

Tehtävän täytössä voidaan noudattaa koeaikaa, joka on maksimissaan puolet määräaikaisuudesta.

Tehtävää valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote (ei saa olla 6 kuukautta vanhempi).

Lisätietoja

https://www.kuopio.fi/fi/paivahoito-kuopiossa

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päiväkodinjohtaja Salla Miettunen 044 748 2580

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Varhaiskasvatuspalvelut

Kuopiossa päivähoitoa tarjotaan kunnallisissa ja yksityisissä päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikoissa. Hoitopaikka järjestetään joko vuorohoitopäiväkodista tai jatketun aukioloajan päiväkodista, jos lapsen hoidontarve on päivähoitopaikan tavanomaisen aukioloajan ulkopuolella. Kuopion päivähoidossa on kuusi palvelualuetta, joiden aluevastaavat päiväkodinjohtajat antavat palveluohjausta kunnallisen päiväkotihoidon ja perhepäivähoidon järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. Päiväkodinjohtajat vastaavat yhdessä oman alueensa päivähoitopaikkojen järjestämisestä. Yksityisen päivähoidon palveluista vastaa yksityisen päivähoidon palveluohjaaja.

Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats Kuopion kaupunki - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb