Urjalan kunta hakee määräaikaista varhaiskasvatuksen hoitajaa / ryhmäavustajaa 1.11.2021 - 30.6.2022 väliseksi ajaksi. Sijoituspaikkana on Aseman esiopetusyksikkö. Työaika 25 h/vk.

Kelpoisuusvaatimus: varhaiskasvatuslaki (540/2018) § 28 tai soveltuvuus avustajan työhön. Arvostamme työkokemusta varhaiskasvatuksesta, lasten ohjauksesta tai hoitotyöstä. Esiopetusryhmän avustaja toimii kasvattajatiimissä tukea tarvitsevien lasten kehityksen ja oppimisen tukijana. Toivomme hakijalta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä positiivista ja reipasta työotetta. Työkokemuksen ja koulutuksen voi korvata oma-aloitteellisuudella, vahvalla aikuismaisella työotteella ja rohkeudella puuttua haasteellisiin tilanteisiin.

Ryhmäavustajan tehtävänä on tukea lapsia arjessa suoriutumisessa ja mahdollistaa lapsien tasavertainen osallistuminen ryhmän toimintaan sekä tukea ja edistää lapsien kasvua, oppimista ja osaamisen kehittymistä sekä hyvinvointia varhaiskasvatuslain mukaisesti.
Työsuhteessa noudatetaan 5 kuukauden koeaikaa. Toimeen valitun on ennen palvelussuhteen alkamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (KVhL7§) sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Minna Uusitalo minna.uusitalo@urjala.fi ,p. 040 335 4348 tai varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Rajoo, riitta.rajoo@urjala.fi.

Lisätietoja

Urjalan kunta, Sivistyspalvelukeskus

Urjala on virkeä, vakaa ja innovatiivinen vajaan 5000 asukkaan kunta Etelä-Pirkanmaalla valtatie 9 varrella 50 km Tampereelta Turkuun päin. Urjalassa on hieno kulttuuriperintö ja virkeä tapahtumarikas kulttuuritarjonta. Maaseudun ympäröimänä meillä sykkii vireä yritystoiminta. Kunta tarjoaa asukkailleen hyvät asumisen edellytykset. Kunta tunnetaan koulutusmyönteisenä ja työhyvinvointia arvostavana työnantajana. Urjalan kunta on savuton työpaikka.


Osoite: Tampereentie 6, 31760 Urjala

Rekommenderade jobb