Skip to main content
test
Ryhmäavustaja Inarin päiväkoti - Inarin kunta

Haemme 6.4.2023 klo 15.00 mennessä uudelleen ryhmäavustajaa Inarin päiväkotiin

Haemme ryhmäavustajaa vakituiseen tehtävään, jonka tämän hetkinen sijoituspaikka on Inarin päiväkoti. Ryhmäavustaja työskentelee tarvittaessa myös muissa Inarin kunnan päiväkodeissa. Ryhmäavustajan tehtäviin kuuluu lasten ohjaus ja itsenäisen toiminnan tukeminen sekä tarvittaessa päiväkodin muut tehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluu osallistua yhdessä tiimin kanssa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen. Ryhmäavustaja työskentelee pääsääntöisesti ryhmissä, joissa on tukea tarvitsevia lapsia. Arvostamme oma-aloitteisuutta, kehittävää työotetta, hyviä vuorovaikutustaitoja ja työkokemusta vastaavista tehtävistä. Pohjoissaamenkielen ja englanninkielen taito katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena ryhmäavustajan tehtävään on varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus; tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu vastaava tutkinto. Työaika on keskimäärin 38 h 15 min/vko. Tehtäväkohtainen palkka on 2031,52-2101,86 euroa/kk. Lisäksi maksetaan Inarilisä 3 %, kokemuslisät sekä mahdolliset muut lisät (esim. kielilisä) ja Kvtes:n mukaiset etuudet. Tehtävä alkaa 1.8.2023 tai sopimuksen mukaan. Hakijoista otetaan huomioon myös kevään 2023 aikana valmistuvat. Tehtävään pätevöittävän tutkinnon on oltava valmis viimeistään 30.6.2023.

Hakemukset toimeen toimitetaan www.kuntarekry.fi -sivuston kautta. Mikäli sähköistä hakemusta ei ole mahdollista tehdä, toimitetaan hakemus määräaikaan mennessä osoitteella: Inarin kunta, varhaiskasvatus, Piiskuntie 2, 99800 Ivalo.

Hakuajan päätyttyä pidetään työhaastattelut viikolla 15, johon lähetämme kutsut erikseen. Kelpoisuuden osoittavat todistukset sekä CV tai ansioluettelo ja muut todistukset toimitetaan pyydettäessä. Aikaisemmat hakijat otetaan valinnassa huomioon.

Toimeen valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (T- lomake) sekä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Inarin kunta on savuton työyhteisö.

Lisätietoja

http://www.inari.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Päiväkodinjohtaja Minna Järvelä puh. 040 1533971
Varhaiskasvatusjohtaja Pirkko Saarela puh. 040 7441259
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@inari.fi

Lisätietoja

Inarin kunta, Sivistysosasto, Varhaiskasvatus

Suomen suurin ja kaunein kunta Inari on Suomen kansainvälisin arktisen elämän keskus Pohjois-Lapissa. Inari on monikulttuurinen kasvava yli 6800 asukkaan kunta, jossa on hyvät lentoyhteydet sekä laajat kaupalliset ja julkiset palvelut. Saariselän matkailukeskus, jylhä ja suuri Inarijärvi sekä mahtavat erämaat harrastus mahdollisuuksineen ympäröivät kuntakeskusta, Ivaloa. Inarin kunnan varhaiskasvatuksessa painotamme ympäristö- ja luontokasvatusta, kielten rikkautta sekä liikunnan merkitystä lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen.


Osoite: Ventäjäntie 6, 99870 Inari
Inarin kunta - Rökfri arbetsplats Inarin kunta - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb