test
Ryhmäpäällikkö - Istekki Oy

Oletko kehittymishaluinen ja asiakaspalveluhenkinen ammattilainen, joka etsii vastuullista ja monipuolista esihenkilötehtävää? Kiinnostaako sinua työpaikka yrityksessä, joka välittää aidosti työntekijöistään? Haluatko lisäksi kehittää ja ylläpitää osaamistasi mielenkiintoisilla työtehtävillä ja työnantajan tukemalla koulutuksella?

Istekki Oy hakee RYHMÄPÄÄLLIKKÖÄ Istekin asiakastuen ryhmän esimiestehtävään Ouluun. Asiakastuki, tuttavallisemmin service desk, on osa Istekin loppukäyttäjäpalveluita. Tarjoamme asiakkaidemme loppukäyttäjille tutkitusti laadukkaat käytön tuen, neuvonnan ja käyttäjä- ja etähallinnan, sekä käyttövaltuushallinnan ja tunnushallinnan palvelut sovitulla vasteajalla ja palvelutasolla. Palvelumme taso on mitatusti korkealla ja ensiluokkainen asiakaskokemus sekä ja kerralla kuntoon hoidetut työpyynnöt ovat meille palvelumme kunnian asia.

Haettava tehtävä on osa asiakaspalvelut ryhmää ja toimintoa Oulussa. Tehtävässä pääset suoraan avainasemaan vaikuttamaan rekrytointeihin, toimintamalleihin, sekä prosesseihin. Valittu henkilö tulee toimimaan myös yhtenä avainresurssina Istekin tukipalveluiden haltuunottoprojekteissa Oulun seudun asiakkuuksien osalta. Tehtävässä onnistuminen on meille tärkeä osa Istekin palvelutuotannon laajentumista Ouluun ja service desk toiminnon onnistunut pystyttäminen on oleellinen osa tätä tavoitetta.

Tehtävässäsi tulet johtamaan Asiakaspalvelut Pohjois-Suomi -ryhmää ja vastaat toiminnan sujuvuudesta, tuloksellisuudesta, vuosittaisten tavoitteiden saavuttamisesta ja asiakastyytyväisyydestä. Toimit esihenkilönä ICT-asiantuntijaorganisaatiossa ja vastaat ryhmälle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Raportoit ryhmäsi toiminnasta, sekä tuloksista Loppukäyttäjäpalveluiden johtajalle. Osallistut myös osaltasi yksikön ohjausryhmässä koko yksikön ja ryhmäsi kehittämiseen. Arjessa vastaat service deskin työnohjauksesta ja tikettien priorisoinnista, koordinoit asiantuntijoidesi toimintaa, sekä osallistut tiiviiseen yhteystyön Istekin muiden ryhmäpäälliköiden ja palvelupäälliköiden kanssa. Työntekijänä ja esihenkilönä olet motivoitunut, tavoitteellinen, hyvät vuorovaikutustaidot omaava kannustava tekijä. Tehtävän luonne edellyttää erityistä vastuuntuntoa ja huolellista työotetta.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää kykyä johtaa asioita ja asiantuntijoita asiakaspalveluorganisaatiossa. Tehtävässä korostuvat asiakaslähtöinen kehittäminen, sekä henkilöstön tavoitteellinen ja ihmiskeskeinen johtaminen. Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää kokonaisnäkemystä ja ymmärrystä ICT ja SOTE- toimialoista, asiakaspalvelusta, sekä tämän päivän ICT-ratkaisujen mukanaan tuomista mahdollisuuksista. Haluat myös itse jatkuvasti kehittyä tässä muuttuvassa maailmassa.

Toivomme, että sinulta löytyy kokemusta seuraavista osa-alueista:

- Aikaisempaa kokemusta palvelupistetoiminnasta, monikanavaisista tukipalveluista, sekä itsepalvelusta loppukäyttäjille
- Ymmärrystä loppukäyttäjätyytyväisyyden seurannasta, mittaroinnista ja raportoinnista, esim. NPS, CSAT
- Kokemusta jostain Service Desk -työkalusta/tiketöintijärjestelmistä
- Windows ja Office ympäristöjen tunteminen
- Intohimoa ja kykyä kehittää omaa ja ryhmän toimintaa
- Tehtävään soveltuvaa koulutusta
- Hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
- Oma-aloitteisuutta, yhteistyökyvykkyyttä sekä paineensietokykyä
- Tietämystä kustannusten hallinnasta ja budjetoinnista

Lisäksi arvostamme:
- Aikaisempaa esimies- ja johtamiskokemusta
- IT-palvelunhallinnan ja -johtamismenetelmien tuntemusta. ITIL, ISO/IEC 20 000 tuntemus ja mahdolliset sertifikaatit. Erityisesti häiriönhallinta, ongelmahallinta sekä laajan häiriönhallintaprosessien ja menetelmien tuntemus, JHS suositukset
- Toiminnanohjaus- ja Contact Center -järjestelmien syvällisempi tuntemus
- Eskalointi- ja toimittajahallintatuntemusta

Tarjoamme sinulle näköalapaikan kasvavassa työyhteisössä, jossa sinulla on mahdollisuus kehittää ja kehittyä yhdessä asiakkaiden sekä osaavien kollegoiden kanssa. Tehtävän ensisijainen sijoituspaikka on Oulu. Tähän työpaikkaan valittavalle henkilölle tehdään perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys ja huumausainetesti.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa Kristo Jokela, johtaja loppukäyttäjäpalvelut, kristo.jokela@istekki.fi, 0444341037

Lisätietoja

Istekki Oy

Me Istekkiläiset turvaamme yli kahden miljoonan suomalaisen arkea joka päivä ja mahdollistamme työllämme sujuvampaa yhteiskuntaa mm. kuntien asukkaille. Olemme osa suomalaisten arkea niin elämän suurissa ja haastavissa hetkissä huolehtimalla mm. sairaaloiden elämää ylläpitävistä laitteista ja sairaalan ICT-ympäristöistä, kuin aivan perusarjessa tuottamalla mm. koulujen ICT-ympäristöt. Roolimme on toimia arjen teknologiaturvaajana. Meitä istekkiläisiä on jo yli 700. Moniammatillista porukkaamme määrittelee osaaminen, asiantuntijuus ja vahva tekemisen meininki kaikessa mitä teemme asiakkaillemme! Oletko sinä tulevaisuuden teknologiaturvaaja? Lue lisää meistä www.istekki.fi


Osoite: Kiviharjunlenkki 1B, 90220 Oulu

Rekommenderade jobb