S2-kielen opettaja

Varkauden kaupungin sivistystoimen perusopetuksessa on haettavana määräaikaista täyttämistä varten ajalle 25.1. - 20.6.2021

S2-KIELEN OPETTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN VIRKA (vakanssinro 310241).

Tehtävään sisältyy S2-kielen opetus Waltterin koululla (12 vvh) ja Lehtoniemen koululla (6 vvh).

Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/1998 mukaiset ja palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä.

Edellytämme virkaan valittavalta sitoutumista ProKoulun toimintaperiaatteisiin sekä vahvoja ja monipuolisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Virassa noudatetaan kahden kuukauden koeaikaa.

Ennen viran vastaanottamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista, virkaan valitun tulee esittää itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Sähköiset hakemukset pyydetään jättämään määräaikaan mennessä ilmoituksen hakulomakkeella. Hakemukseen voi liittää ansioluettelon ja pdf-tiedostona jäljennökset tutkintotodistuksista. Alkuperäiset opinto- ja työ-todistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi.

Ilmoitus on julkaistu: Varkauden kaupungin Intra-sivuilla, www.varkaus.fi, www.te-palvelut.fi ja www.kuntarekry.fi.

Hakuaika 4. - 18.1.2021 klo 15 mennessä.

Lisätietoja

http://www.varkaus.fi

Tutustu työnantajaan

Waltterin koulun vs. rehtori Teemu Mustonen, puh. 044 444 2698
Lehtoniemen koulun rehtori Päivi Ketola, puh. 040 706 3591

Sivistystoimi
Osoite: Urheilukatu 21, 78210 Varkaus

Warkaus on vahvaa teollisuusperintöä ja kansainvälistä energiateknologiaa vain tunnin matkan päässä Kuopiosta ja Mikkelistä, Saimaan rannalla. Järvien halkomassa kaupungissamme kaikki on lähellä, niin palvelut kuin työpaikatkin.

Meiltä löytyy rohkeutta ottaa henkilöstö ja asukkaat mukaan päättämään itseensä vaikuttavista asioista. Meillä on loistavia omia ideoita ja loput varastamme. Kehitämme arjessa.

Ryöstä aikaa itsellesi ja perheellesi ja #teeWarkaus!