Skip to main content
test

Enontekiön kunnan ikääntyneiden palveluissa kotipalvelussa on haettavana saamenkielisen lähihoitajan sijaisuus ajalla 30.5.2022 - 31.12.2022.

Kotipalvelussa työskentelet saamelaisten ja suomalaisten enontekiöläisten kotipalvelun asiakkaiden kotona. Työtehtävinä on asiakkaiden asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, toimintakyvyn ylläpitoon, asiointiin sekä muihin jokapäiväiseen elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen tukeminen, ohjaus ja avustaminen kuntouttavan työotteen mukaisesti.

Saamenkielisen lähihoitajan sijaisuudessa vaaditaan hyvää suomen- ja saamen kielen taitoa sekä saamelaiskulttuurin tuntemusta.

Arvostamme kokemusta vanhustenhuollosta, myönteistä asennetta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, joustavuutta sekä kehittävää työotetta.

Työ kotipalvelussa on kaksivuorotyötä. Työ edellyttää ajokorttia. Asunnon hankinnassa avustetaan tarvittaessa.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 817/2015 3 §), sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilömerkintää Valviran rekisterissä. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioidaan myös alan opiskelijat sekä muut tehtävään soveltuvat hakijat.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-TES:n mukaisesti.
Työ alkaa 30.5.2022 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n rokotussuojaa. Enontekiön kunta on savuton työpaikka.

Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa 17.5.2022 kello 12.00 mennessä www.kuntarekry.fi

Boađe bargui hui čáppa duottaroidnosiidda Eanodahkii!

Eanodaga gieldda ahkeolbmuid bálvalusain ruoktobálvalusas lea ohcan láhkai sámegielat lagašdivššára sadjásašvuohta áigodagas 30.5.2022 - 31.12.2022.

Ruoktobálvalusas barggat sápmelaš ja suopmelaš eanodatlaš ruoktobálvalusa ássiid ruovttus. Bargun leat áššehasaid ássamii, dikšumii ja fuolaheapmái, doaibmannávcca doalaheapmái, áššedikšumii sihke beaivválaš eallimii gullevaš eará bargguid ja doaimmaid doarjun, jođiheapmi ja veahkeheapmi veajuiduhtti bargovuogi mielde.

Sámegielat lagašdivššára sadjásašvuođas eaktuduvvo buorre suoma- ja sámegiela dáidu ja maiddái sámekultuvrra dovdan.

Atnit árvvus dovddiidusa boarrásiidfuolahusas, miehtemielalaš jurddašanvuogi, buriid gulahallan- ja ovttasbargandáidduid, njuovžilvuođa ja ovddideaddji bargovuogi.

Bargu ruoktobálvalusas lea guovttevuorrobargu. Bargu eaktuda vuodjengoartta. Vistti skáhppomis veahkehuvvo dárbbu mielde.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea lagašdivššára dutkkus dahje eará vástideaddji dutkkus (Láhka sosiálafuolahusa ámmátolbmuid gelbbolašvuođagáibádusain 817/2015 3 §), sihke sosiála- ja dearvvasvuođafuolahusa ámmátolmmošmerkejupmi Valvira registaris. Dohkálaš ohcciid váillodettiin, vuhtii váldojit maiddái suorggi studeanttat sihke bargui heivvolaš eará ohccit.

Bálká ja bálvalangaskavuođa eará eavttut mearrašuvvet SODE-TES:a mielde.
Bargu álgá 30.5.2022 dahje soahpamuša mielde. Barggus eaktuduvvo njoammudávdalága 48 §:a boahkuhansuodji. Eanodaga gielda lea suovahis bargosadji.

Ohcamušaid, maidda leat lakton ánsologahallan sihke gelbbolašvuođaduođaštusat, galgá doaimmahit 17.5.2022 dmu 12.00 rádjai www.kuntarekry.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm, miia.ahlholm(at)enontekio.fi, puh. 040-559 8367.
Boarrásiidfuolahusa bálvalanhoavda Miia Ahlholm, miia.ahlholm(at)enontekio.fi, tel. 040-559 8367.

Lisätietoja

Enontekiön kunta, hyvinvointi, sosiaali, ikääntyneiden palvelut
Osoite: Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Enontekiön kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb