Skip to main content
test

Saamenkielinen luokanopettaja, vakinainen

Karigasniemen koulun saamenkielinen luokanopettaja. Tehtävään kuuluu ruotsin kielen, käsityön (tekninen työ, kovat materiaalit) ja liikunnan opettaminen.

Karigasniemen koulun on yhtenäinen peruskoulu, jossa on 48 oppilasta. Opetusta annetaan kahdella kielellä, saameksi ja suomeksi. Enemmistö oppilaista on saamenkielisessä opetuksessa. Karigasniemelle valmistui elokuussa 2020 uusi monitoimitalo, jossa toimii varhaiskasvatus ja peruskoulu.

Opetuksessa on panostettu mahdollisuuteen kasvaa kaksikieliseksi aikuiseksi. Opetussuunnitelmissa on valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi painotettu Suomen ainoan saamelaisenemmistöisen kunnan kulttuuritaustaa.

Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan (986/1998). Määräaikaiset virat täytetään 4 kuukauden koeajalla. Virkoihin ja toimiin valittujen on esitettävä rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksi saamisesta.

Saamen kielilisä 125€/kk suullinen taito ja 150€/kk suullinen ja kirjallinen taito.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään https://www.kuntarekry.fi kautta 17.5.2022 klo 15:00 mennessä. Mahdolliset haastattelut pidetään 18.5.2022. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

---------------

Sámegielat luohkáoahpaheaddji, fásta

Gáregasnjárgga skuvlla sámegielat luohkáoahpaheaddji. Bargui gullá ruoŧagiela, duoji (teknihkalaš ráhkadeapmi, garra materiálat) ja lihkadeami oahpaheapmi.

Gáregasnjárgga skuvla lea oktilaš vuođđoskuvla, gos leat 48 oahppi. Oahpahus addojuvvo guovtte gillii, sámegillii ja suomagillii. Eanaš oassi oahppiin lea sámegielat oahpahusas. Gáregasnjárgii gárvvásmii borgemánus 2020 ođđa máŋggadoaimmadállu, mas doibmet árrabajásgeassin ja vuođđoskuvla.
Oahpahusas deattuhuvvo vejolašvuohta bajásšaddat guovttegielat ollesolmmožin. Oahpahusplánas lea riikkaviidosaš mihttomeriid lassin deattuhuvvon Suoma áidna sápmelašeanetlogu gieldda kulturduogáš.

Oahpaheaddjiid gelbbolašvuođagáibádusat mearrašuvvet oahpahusdoaimma bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain addojuvvon ásahusa mielde (986/1998). Mearreáigásaš virggiin lea 4 mánotbaji geahččalanáigi. Virggiide ja doaimmaide válljejuvvon olbmot galget čájehit rihkusregisttarlága 6§ 2 momeantta mieldásaš váldosa rihkusregistaris 30 beaivvi siste válgabohtosa dieđu oažžumis.

Sámegiellalassi 125€/ mb čálalaš máhttu ja 150€/mb njálmmálaš ja čálalaš máhttu.

Ohcamušaid čuvvosiiguin bivdit sáddet https://www.kuntarekry.fi bokte 17.5.2022 dmu 15:00 rádjai. Vejolaš jearahallamat leat 18.5.2022. Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat Kuntarekry bokte, ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhussii: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Ohcejohka/Utsjoki. Merke konfaluhttii bargočoavdaga nummira. Ohcamušáššebáhpárat eai máhcahuvvo.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Apulaisrehtori Pirjo Länsman-Kiimalainen, puh. +358 40 7665765, pirjo.lansman@edu.utsjoki.fi
Sivistysjohtaja-rehtori Virpi Veskoniemi, puh. +358 40 7447630, virpi.veskoniemi@utsjoki.fi

Lisätietoja

Utsjoen kunta

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.


Osoite: Ylätenontie 330, 99950 Karigasniemi

Rekommenderade jobb