Skip to main content

Luokanopettajan vakituinen virka, saamenkielinen opetus

Karigasniemen koulun saamenkielinen luokanopettajan vakituinen virka, alkaen 1.8.2024

Karigasniemen koulu on viihtyisä 36 oppilaan yhtenäiskoulu, jossa opetusta annetaan pohjoissaameksi ja suomeksi. Karigasniemen koulussa painotamme ympäristö- ja luontokasvatusta. Paikallinen luonnonkierto, kulttuuri, elinkeinot, historia, kielet ja elämäntapa ovat keskeisellä sijalla opetussuunnitelmassa. Karigasniemen koulu valittu myös yhdeksi Suomen LUMA (luonnontieteellismatemaattisen aineiden) kehittämiskouluksi.

Karigasniemi on yksi Utsjoen kunnan kolmesta kylästä lähellä Norjan rajaa. Karigasniemi on eläväinen ja aktiivinen keskus, mitä ympäröi mitä upeimmat luontokohteet ja arvokkaat kulttuurihistorialliset paikat. Luontoympäristö tarjoaa monipuoliset retkeily- ja kalastusmahdollisuudet ympäri vuoden. Harrastusmahdollisuuksia on runsaasti niin omalla kylällä, kuin Norjan puolella Kaarasjoen kylässä (rajalta n.18 km). Kaarasjoelta löytyvät muun muassa Kaarasjoen saamelaismuseo, saamelainen taiteilijakeskus ja saamelainen kulttuuripuisto Sápmi.

Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan (986/1998). Vakinaiset virat ja toimet täytetään 6 kuukauden ja määräaikaiset 4 kuukauden koeajalla. Virkoihin ja toimiin valittujen on esitettävä rikosrekisterilain 6§ 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä 30 päivän kuluessa vaalipäätöksen tiedoksi saamisesta.

Saamen kielilisä 125€/kk suullinen taito ja 150€/kk suullinen ja kirjallinen taito.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 19.7.2024 kello 15.00 mennessä https://www.kuntarekry.fi kautta.

Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti Kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, Sivistystoimisto, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen työavaimen numero. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.
_ _ _


Gáregasnjárgga skuvlla davvisámegielat luohkáoahpaheaddji virgi, 1.8.2024 ovddosguvllui

Gáregasnjárgga skuvla lea guoibmás 36 oahppi oktasašskuvla, gos oahpahuvvo davvisámegillii ja suomagillii. Gáregasnjárgga skuvllas deattuhit biras- ja luonddubajásgeassima. Báikkálaš kultuvra, ealáhusat, historjá, gielat ja eallinvuohki ja jagiáiggiid molsašuddan leat guovddažis oahppoplánas. Gáregasnjárgga skuvla lea válljejuvvon maiddái Suoma oktan LUMA (luonddudieđalaš ja matemáhtalaš ávdnasiid) ovddidanskuvlan.

Gáregasnjárga lea okta Ohcejoga golmma gilis ja dat lea lahka Norgga rájá. Gáregasnjárga lea ealas ja aktiivvalaš guovddaš, man birrasis leat fiinna duovdagat ja mávssolaš kulturhistorjjálaš báikkit. Biras fállá máŋggabealat vánddardan- ja guolástanvejolašvuođaid birra jagi. Áiggeájevejolašvuođat leat valjis Gáregasnjárggas ja maiddái Norgga bealde Kárášjogas (rájás s. 18 km). Kárášjogas leat ee. Kárášjoga sámemusea, Sámi dáiddaguovddaš ja sámepárka Sápmi.

Oahpaheaddjiid dohkálašvuođagáibádusat mearrašuvvet oahpahusdoaimma bargiid dohkálašvuođagáibádusain addojuvvon ásahusa mielde (986/1998). Fásta virggiin ja doaimmain lea 6 mánotbaji ja mearreáigásaččain 4 mánotbaji iskkadanáigi. Virggiide ja doaimmaide válljejuvvon olbmot galget buktit rihkusregisterlága 6§ 2 momeanttas oaivvilduvvon válddus rihkusregisteris 30 beaivvi siste válgamearrádusa diehtun oažžumis.

Sámegielat 125€/mb njálmmálaš dáidu ja 150€/mb njálmmálaš ja čálalaš dáidu.

Ohcamušaid oktan čuvvosiiguin bivdit sáddet 19.7.2024 dmu 15.00 rádjai https://www.kuntarekry.fi bokte.

Jos ohcamuša ii leat vejolaš doaimmahit elektrovnnalaččat Kuntarekry bokte, de ohcamuša čuvvosiiguin sáhttá doaimmahit maiddái čujuhusain: Ohcejoga gielda, Čuvgehusdoaimmahat, PL 41, 99981 Ohcejohka. Konfeluhta ala bargočoavdaga nummir. Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.

Lisätietoja

http://www.utsjoki.fi

Yhteystietomme

Laura Niittyvuopio-Valle, rehtori, 040 7665765

Tietoa organisaatiosta

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta.

Asukkaita kunnassa on 1200. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa

Sijainti
Ylätenontie 330
99950 Karigasniemi

Tutustu työnantajaan
Muut tiedot

Muut tehtävään liittyvät tiedot

 • Etätyö: Ei etätyömahdollisuutta
 • Hae työpaikkaa
  Rekommenderade jobb
  Snabblänkar
  Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
  Populäraste kommunerna Esbo Lahtis Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
  Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
  Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
  Vyinformation
  Kuntarekry Kuntarekry-logo

  ​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

  Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

  Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

  Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

  Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:
  Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

  Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.