SÄESTÄJÄ - Raahen kaupunki

SÄESTÄJÄ

Raahen musiikkiopiston säestäjän määräaikainen tehtävä 1.8.2019- 31.5.2020

Pätevyysvaatimuksena on musiikin maisterin, musiikkipedagogin tai muusikon pätevyys.

Raahen musiikkiopisto hakee joukkoonsa ammattitaitoista pianistia, joka omalla työpanoksellaan haluaa osallistua aktiivisesti ja innolla vireän oppilaitoksen kehittämistoimintaan. Musiikkiopiston säestäjän tehtäviin kuuluu yhteistyö useiden eri instrumenttiryhmien kanssa. Tehtävän hoitaminen edellyttää musiikkilajien tuntemusta ja vapaa säestyksen taitoja. Tärkeitä ominaisuuksia säestäjälle ovat myös joustavuus, luontevat vuorovaikutustaidot sekä kyky työskennellä erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Tehtävä on päätoiminen, viikkotuntimäärä noin 20, joka sisältää jonkin verran opetustyötä.
Kelpoisuusehdot ovat asetuksen 986/98 mukaiset ja tehtävän palkkaus määräytyy kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttujen on varauduttava säestys- ja opetusnäytteeseen sekä esittämään haastattelussa alkuperäiset opinto- ja palvelussuhdetodistukset. Valitun tulee esittää ennen tehtävän vastaanottamista pätevyyden osoittavat todistukset, lääkärintodistus sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.
Raahe on Pohjois-Pohjanmaan toiseksi suurin kaupunki. Merellinen luonto ja kaunis saaristo tarjoavat erinomaiset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Lapsiperheille kaupunki on turvallinen asuinpaikka, jossa peruspalvelut ovat kunnossa. Raahen musiikkiopisto on Raahen kaupungin omistama seutukunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja siihen liittyvien taidemuotojen opetusta. Opetuksen tavoitteena on antaa valmiuksia luovaan ja monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä alan ammattiopintoihin.

Toivomme ensisijaisesti sähköisiä hakemuksia kuntarekry.fi - sivustolle.

Jos hakemuksen tekeminen ei onnistu Kuntarekryn kautta, hakemuksen voi lähettää osoitteeseen:

Raahen kaupungin opetustoimi
Rantakatu 5 D
Brain Center, 1. krs.
92100 RAAHE

Lisätietoja

https://www.raahe.fi/kasvatus-ja-koulutus/musiikkiopisto

Raahen musiikkiopiston rehtori Kristina Leskinen p.0401356789
e-mail: kristina.leskinen@raahe.fi

Tulevaisuuslautakunnan alainen toimiala, Opetustoimi
Osoite: Rantakatu 5 D, 92100 Raahe

Raahe on kasvava ja kehittyvä n. 26 000 asukkaan hyvien harrastusmahdollisuuksien ja edullisen asumisen teollisuus- ja satamakaupunki Perämeren rannikolla. Merellinen luonto ja kaunis saaristo tarjoavat erinomaiset ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet. Lapsiperheille kaupunki on turvallinen asuinpaikka, jossa peruspalvelut ovat kunnossa. Raahessa on hyvä asua, elää, tehdä työtä ja harrastaa.
Raahen kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan