Sairaalahuoltaja (17), toimi - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Sairaalahuoltaja (17), toimi

Sairaalahuoltopalvelujen tehtävänä on osallistua potilaan kokonaishoidon toteutukseen luomalla puhdas, toimiva ja turvallinen ympäristö. Sairaalahuoltajan työ on monipuolista palvelutyötä, jossa huolehdimme potilaan perushoidon avustamispalveluista, kuten potilasruokahuoltoon ja vuodehuoltoon liittyvistä tehtävistä.

Haemme joukkoomme 17 sairaalahuoltajaa. Sairaalahuoltajan työ on kaksi- ja kolmivuorotyötä. Työskentelyalueeseen kuuluu sairaalan eri toimipisteet.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, palveluhenkisyyttä sekä positiivista asennetta työhön. Hakijalle katsotaan eduksi riittävä kokemus alalta.

Sairaalahuoltajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ammatillinen perustutkinto tai alan ammattitutkinto tai muu vastaava koulutus.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa palvelupäällikkö Aila Kerosalo, p. 040 551 4683 (klo 8.00-16.00). Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue, Sairaala- ja välinehuolto, Sairaalahuolto
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.