Sairaalapalveluiden ylilääkäri - Porin kaupunki

Sairaalapalveluiden ylilääkäri

Sairaalapalveluiden ylilääkärin tehtävänä on johtaa ja kehittää vastuualueensa sairaalapalveluiden toimintaa ja vastata alueensa toiminnan toteutumisesta kokonaisvaltaisesti. Sairaalapalveluiden ylilääkäri toimii alueensa sairaalalääkärien ja toimintasäännössä mainittujen työntekijöiden esimiehenä.

Kelpoisuusvaatimuksena: Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti Suomessa laillistettuna ammattihenkilönä sekä soveltuva erikoislääkärin tutkinto.

Lisäksi edellytetään kokemusta perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden esimiestyöstä.

Vaaditut todistukset: Kelpoisuuden osoittavat todistukset, Henkilöllisyystodistus, Ammattipätevyys tarkistettavissa JulkiTerhikistä / Suosikista, Rokotukset/Tartuntatautilaki 48§:n mukainen rokotussuoja, Lääkärintodistus

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki/HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori. Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 3421 11.7. asti ja p. 044 701 9989 22.7. alkaen

Anna-Liisa Koivisto, Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja, p. 044 701 0243

Porin kaupunki, Perusturva, Terveys- ja sairaalapalvelut
Osoite: 28100 Pori

Porin perusturvakeskus järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut Porin, Merikarvian ja Ulvilan asukkaille. Toiminnan painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä ja se pohjautuu sekä alueelliseen että moniammatilliseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen. Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan