Skip to main content
test
Sairaan- ja Lähihoitaja,Kesä Raisio Akuutti - Varsinais-Suomen hyvinvointialue

NYT KUNTOON IKÄÄNTYVÄN, MONISAIRAAN VÄESTÖMME SAIRAALAHOITO
TULE MUKAAN ANTAMAAN PANOKSESI. NYT ON MAHDOLLISUUS. KÄYTETÄÄN SE YHDESSÄ.

Varsinais-Suomen entiset terveyskeskuksien osastot, kotisairaalat ja palliatiiviset palveluyksiköt siirtyivät hyvinvointialueella Tyks/sairaalapalveluiden tulosalueelle.

Uudessa Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalveluiden tulosryhmässä toimii lähes tuhat ammattilaista neljällä eri palvelualueella (läntinen, keskinen, itäinen ja palliatiivinen keskus). Tulosryhmässämme toimii 27 osastoa ja 11 kotisairaalaa. Palliatiivinen keskus ohjaa koko alueella palliatiivista hoitoa osastoilla ja kotisairaaloissa.

Moniammatillisuus on työssämme keskeistä, jotta voidaan hyödyntää jokaisen ammattilaisen omaa erityisosaamista. Kuntoutuksen eri toimintamallit ovat käytössämme. Osastojen profilointi yleisosastoista sairausryhmäkohtaisiin osastoihin on alkanut (esim. infektio-, tules-, avh- ja palliatiivinen osasto).

Tule mukaan uudistamaan ja kehittämään kanssamme osasto- tai kotisairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden palvelupolkua niin, että kuntouttavat ja palliatiiviset hoitomenetelmät ovat osa kaikkien potilaiden hoitoa ja hoito koko maakunnassa yhdenvertaista.


Tyks, Raision akuuttiosasto hakee sairaanhoitajia ja lähihoitajia eripituisiin sijaisuuksiin kevääksi ja kesäksi. Halutessasi pääset aloittamaan vaikka heti.
Osastomme kuuluu Tyks yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalveluihin. Osastollamme on 26 potilaspaikkaa. Potilaat tulevat osastollemme terveyskeskuslääkärin lähettämänä tk-päivystyksestä/lääkärin vastaanotolta tai erikoissairaanhoidosta.
Haluatko tulla osaksi vauhdikasta ja ammattitaitoista tiimiä? Meillä on tarjota sinulle avoin ja mukava moniammatillinen työyhteisö, jossa on mahdollisuus osallistua hoitotyön kehittämiseen.
Sinulta odotamme osaavaa ja aktiivista työotetta hoitotyössä. Omaat hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot.
Meillä on käytössä yhteisöllinen työvuorosuunnittelu, joten sinulla on mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihisi.
Tule mukaan monipuoliseen ja haasteelliseen työympäristöön sekä mukavaan työyhteisöön.
Haastattelut voidaan aloittaa jo hakuaikana.


Kelpoisuusvaatimuksena on
-Sairaanhoitajilla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen sairaanhoitajan laillistus.
- Lähihoitajilla sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen perustutkinto (lähihoitaja) tai alan aikaisempi kouluasteinen tutkinto.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Lisätietoja

http://varha.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Osastonhoitaja Marja Luotonen p. 044 7971366 marja.luotonen@varha.fi tai apulaisosastonhoitaja Marjo Lammi p. 044 797 2112 marjo.lammi@varha.fi
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta.

Lisätietoja

Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Tyks/sairaalapalvelut, Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalvelut, Raisio, Raisio, Akuuttiosasto

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on yksi Suomen suurimmista työnantajista. Me 23 000 Varsinais-Suomen sosiaali-, terveys- ja pelastusalan tekijää turvaamme, parannamme ja pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.

Tarjoamme merkityksellistä työtä kaupunkien, maaseudun, saariston ja meren rikastamalla uniikilla alueella. Yliopistollisessa ja kaksikielisessä työyhteisössämme on lähes 800 eri ammattinimikettä.

Toimimme keskeisten arvojemme mukaisesti – ystävällisesti ammattitaidolla, arvostavan yhdenvertaisesti ja vastuullisen vaikuttavasti. #hyvintekijät


Osoite: Sairaalakatu 5,Raisio, 21200 Raisio

Rekommenderade jobb