Haluat työskennellä asiakaslähtöisesti, itseohjautuvasti ja yhteistyössä tiimin kanssa? Haemme Järvenpään kotihoitoon sairaanhoitajaa

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.2. - tai sopimuksen mukaan - 31.12.2021.

Hakuaika päättyy 21.1.2021 klo 14.00.

Järvenpään kotihoito jakautuu viiteen alueelliseen tiimiin ja mielenterveys- ja päihde asiakkaiden tiimiin. Tiimeissä työskentelee sairaanhoitajia ja lähihoitajia.

Me Järvenpään kotihoidossa haluamme, että asiakkaat saavat parasta mahdollista hoitoa ja aitoa kohtaamista vuoden jokaisena päivänä. Panostamme työntekijän perehdytykseen ja autamme tiimissä toinen toisiamme.

Työ kotihoidossa on asiakkaan voimavaroja tukevaa, kuntoutumista edistävää ja tavoitteellista hoitotyötä.

  • Sairaanhoitaja toimii tiimin sairaanhoidollisena asiantuntijana tiimin toisen sairaanhoitajan kanssa yhteisvastuullisesti. Vastuuhoitajien tukeminen sairaanhoidollisissa asioissa on keskeinen osa työtä. Työ on vastuullista ja monipuolista tiimityötä.
  • Työ tapahtuu pääasiassa päiväaikaan asiakkaan kotona.
  • Tukena sairaanhoitajalla työssään on kotihoidon esimies, tiimikollegat ja lääkärit. Työ vaatii itseohjautuvuutta sekä ongelmanratkaisutaitoja, mahdollistaen monipuolisen ammattitaidon hyödyntämisen ja kehittämisen.
  • Yhteistyötä tehdään asiakasohjauksen, fysioterapian sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Kelpoisuusehtona edellytämme tehtävään terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994, asetus 564/1994) mukaista sairaanhoitajan tutkintoa.

Arvostamme itse- ja yhteisöohjautuvuutta, päätöksentekokykyä ja kiinnostusta oman työn ammatilliseen kehittämiseen. Odotamme, että asiakaslähtöisyys on Sinulle ykkösasia.

Tarjoamme hyvän työyhteisön, mielenkiintoisen ja monipuolisen työnkuvan sekä mahdollisuuden olla mukana kehittämässä kotihoitotyötä.

Tule kanssamme turvaamaan laadukasta hoitotyötä ja työskentelemään kotihoidon asiakkaiden parhaaksi.

Lisätiedot & yhteydenotot; kotihoidon esimiehet:

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät voimassa olevan KVTES:n mukaan. Koeaika on korkeintaan puolet palvelussuhteen kestosta.
  • LOVe-lääkehoidon verkko-opinnot, tentit ja käytännön näytöt tulee suorittaa koeajan puitteissa.
  • Tartuntatautilaki 48§ velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajan varmistumaan tartuntatautien vakaville seurauksille alttiiden asiakkaiden ja potilaiden parissa työskentelevän henkilökunnan riittävästä rokotussuojasta.
Tutustu työnantajaan

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.