Sairaanhoitaja (15), kesätyö, yhteispäivystys

Sairaanhoitaja tai hoitotyön opiskelija, oletko Sinä tuleva päivystyshoitotyön ammattilainen? Tarjoamme sinulle mahdollisuuden perehtyä ja oppia akuuttihoitotyön osaajaksi monialaisessa osaajajoukossamme Oulun seudun yhteispäivystyksessä (vähintään 15 kesäsijaisuutta).

Yhteispäivystyksessä hoidetaan kaikkien erikoisalojen kiireellistä hoitoa vaativia potilaita usean eri tiimilinjan mukaisesti. Sinulle tulee tutuksi niin perusterveydenhuollon päivystyksellistä hoitoa tarvitseva potilas kuin erikoissairaanhoitoa vaativa monialainen päivystys- ja hätätilapotilas. Hoitotyössä korostuvat monialainen tiimityöskentely, akuuttihoitotyön hallinta sekä potilaan ja omaisten ohjaus.

Sinulla on mahdollisuus kehittyä päivystyshoitotyön osaajaksi moniammatillisessa työyhteisössämme ja saada tiedollista ja taidollista tukea perehdytyksellä. Arvostamme aktiivista työotetta, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä joustavuutta. Aiempi työ- tai harjoittelukokemus akuuttihoitotyöstä auttaa työhön perehtymisessä.

Sairaanhoitajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Osa sijaisuuksista voidaan täyttää sairaanhoidon opiskelijalla hoitaja -nimikkeisenä edellyttäen, että opiskelijalla on suoritettuna vähintään 180 opintopistettä ja, että kliiniset sekä lääkehoidon opinnot ovat edenneet normaalisti ja PPSHP:n Hoitaja-nimikkeisen lääkelupa on suoritettu.

Työ on iltapainotteista kolmivuorotyötä. Työvuorosuunnitelmaamme ohjaa yhteisöllisyys ja työaika-autonomia.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat yhteispäivystyksen osastonhoitajat Maarit Willman, p. 040 562 9795 ja Reetta Rounaja, p. 040 637 8947. S-postit etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Oulun yliopistollinen sairaala, Medisiininen tulosalue, Ensihoidon ja päivystyksen vastuualue, Yhteispäivystys
Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee lähes 7 000 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Suggested jobs