Skip to main content
test
Sairaanhoitaja (2), tukikeskus vastuualue, Tays Pitkäniemi - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Sairaanhoitajan vakituinen toimi, sisäinen sijainen, tukikeskus vastuualueella Tays Pitkäniemessä

Tukikeskus tarjoaa tutkimus-, kuntoutus- ja tukijaksoja sekä kriisihoitoa. Suunnittelemme ja toteutamme kuntoutusjakson yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Olemme keskittyneet erityisesti kehitysvammaisten lasten ja nuorten sekä autistien kuntoutukseen, haastavien tilanteiden hallintaan, mielenterveyden häiriöiden hoitoon, ikääntymiseen tai seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin sekä vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukemiseen. Erityisosaamistamme on rikoksesta tuomitsematta jätettyjen tahdosta riippumaton hoito. Sairaala toimii opetussairaalana.

Sairaanhoitajana työskentelet sisäisenä sijaisena psykososiaalisessa kuntoutusyksikössä ja autismikuntoutusyksikössä. Autismikuntoutusyksikkö tarjoaa kuntoutusta ja hoitoa aikuisille kehitysvammaisille, joilla on autismin kirjon oireyhtymä, Asperger, ADHD tai muu neuropsykiatrisen kuntoutuksen tarve. Psykososiaalinen kuntoutusyksikkö tarjoaa määräaikaista kuntoutusta tai kriisihoitoa kehitysvammaisille henkilöille, joilla on käyttäytymisen säätelyn haasteita, mielenterveysongelmia tai erilaisia arjessa selviytymisen haasteita.

Pääset toimimaan sairaanhoidon asiantuntijana työryhmässä ja vastaat yhdessä muiden sairaanhoitajien kanssa yksiköiden hoito- ja kuntoutustyön kokonaisvaltaisesta sujumisesta. Työpäiväsi rakentuu hoito- ja kuntoutustyöhön osallistumisesta, lääkärinkiertojen vastaamisesta yhteistyössä sairaanhoitajien, omahoitajien/hoitohenkilökunnan ja lääkärin kanssa sekä lääkehoidon toteutuksesta. Työtehtäviisi kuuluu myös vastuuhoitajana toimiminen. Työ on haastavaa ja monipuolista, ja sitä tehdään yhdessä moniammatillisen tiimin sekä omaisten kanssa. Työskentelyssämme korostuu asiakkaiden itsemääräämisoikeus sekä osallisuus. Työtä tehdään nykyaikaisissa kuntoutusta tukevissa tiloissa, joita voidaan muokata asiakaslähtöisesti yksilöllisyys huomioiden. Työssä korostuu työntekijän tarkka havainnointikyky, aitous ja kiireetön läsnäolo.

Tarjoamme hyvät täydennyskoulutusmahdollisuudet ja pääset omalta osaltasi kehittämään työtä osana työyhteisöä, joka koostuu eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Laadukas perehdytys on meille tärkeää, joten perehdytämme sinut työtehtäviisi perehdytysprosessimme mukaisesti. Yksikössä on käytössä yhteisöllinen työvuorosuunnittelu, joten vaikutusmahdollisuudet omiin työvuoroihisi on hyvät. Työssä jaksamista ja palautumista edistää toimialueella olevat kuntosali ja terapia-allas, jotka ovat käytettävissä henkilökunnan vuoroilla.

Eduksi katsomme kokemuksen mielenterveys-, kehitysvamma- ja autismikuntoutustyöstä. Katsomme eduksi myös kokemuksen haastavien tilanteiden hallinnasta. Arvostamme organisointikykyä ja hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja. Lisäksi arvostamme kuntouttavaa työotetta, vastuunottamista, kehitysmyönteisyyttä ja sitoutuneisuutta.

Kelpoisuusehtona on laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus.

Tehtävässä vaaditaan hygieniapassi, jonka voit tarvittaessa suorittaa myös työsuhteen alussa.

Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus on SOTE-sopimus ja työaika on kokoaikatyö, jaksotyö (vuorotyö). Toimen koeaika on 6 kk. Tehtävän aloitus 1.11.2022 tai sopimuksen mukaan.

Toimeen valitun on esitettävä vaadittavat todistukset terveydentilastaan kuukauden sisällä työn aloittamisesta. Valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n ja 48 a §:n mukainen rokotesuoja ja 55 §:n mukainen hengityselinten tuberkuloosia koskeva selvitys, jos henkilö on oleskellut pitkäaikaisesti (yli 6 kk) maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai henkilöllä on muu erityinen altistuminen tuberkuloosille.

Lisätietoja tehtävistä antavat psykososiaalisen kuntoutusyksikön osastonhoitaja Päivi Rahkjärvi, puh. 050 4388473, autismikuntoutusyksikön osastonhoitaja Merita Pentti, puh. 050 4648478 ja rekrytointisihteeri Susanna Vuonnala, puh. 044 4859047.

Haastattelemme hakijoita mahdollisesti jo hakuaikana.

Hakuaika päättyy 24.10.2022.

Toimea haetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.
Hakemuksen voi jättää myös kirjallisena, jossa on mainittava haun numerotunniste (työavain), nimike ja sijoituspaikka. Hakemukseen suositellaan liitettäväksi CV. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteeseen: Tampereen yliopistollinen sairaala, kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 14.30 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi.

Lisätietoja

https://www.tays.fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/meille_toihin

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Psykososiaalisen kuntoutusyksikön osastonhoitaja Päivi Rahkjärvi, puh. 050 4388473, autismikuntoutusyksikön osastonhoitaja Merita Pentti, puh. 050 4648478 ja rekrytointisihteeri Susanna Vuonnala, puh. 044 4859047

Lisätietoja

Tampereen yliopistollinen sairaala

Tays on Suomen toiseksi suurin sairaala, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja liki miljoonalle suomalaiselle. Hoidamme vuosittain noin 220 000 eri potilasta ja meillä on lähes 8000 työntekijää.

Pirkanmaan kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pirkanmaalla on näillä julkisilla palveluilla sen jälkeen vain yksi järjestäjä, Pirkanmaan hyvinvointialue. Pirkanmaa on väestöpohjaltaan suurin hyvinvointialue, asukkaita on noin 500 000.


Osoite: Pitkäniementie 11, 33380 Pitkäniemi
Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb