Sairaanhoitaja - Keravan kaupunki

Sairaanhoitaja - Keravan kaupunki

Haemme kahta (2) sairaanhoitajaa vakinaisiin palvelussuhteisiin akuuttihoidon osastolle ja kotisairaalaan 3.6.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävät sijoittuvat Arjessa selviytymistä tukevien palveluiden vastuualueelle, Keravan terveyskeskuksen Akuuttihoidon osastolle ja kotisairaalaan. Akuuttihoidon osasto on 37-paikkainen osasto, jonne potilaat tulevat ensisijaisesti lähetteellä erikoissairaanhoidosta tai Keravan terveyskeskuksen päivystyksestä. Akuuttihoidon osasto tuottaa aikuisikäisille keravalaisille akuuttiin tarpeeseen perusterveydenhuollon sairaalahoitoa. Osastolla järjestetään myös aikuisikäisten saattohoitoa. Kotisairaala sijoittuu hallinnollisesti Akuuttihoidon osaston yhteyteen ja toimii samoissa tiloissa. Kotisairaala tarjoaa ympärivuorokautista sairaalatasoista hoitoa yli 16-vuotiaille. Kotisairaalan potilaat tulevat pääasiassa terveyskeskuksen päivystyksestä, kotihoidosta, osastoilta sekä erikoissairaanhoidosta.

Akuuttihoidon osastolla ja kotisairaalassa työskentelee lääkäreitä, sairaanhoitajia, lähihoitajia, hoitoapulaisia, palveluohjaaja ja fysioterapeutteja. Lisäksi osasto toimii sairaanhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijoiden työssäoppimispaikkana. Akuuttihoidon osastolla ja kotisairaalassa toteutetaan moniammatillista ja omahoitajuuteen perustuvaa hoitotyötä. Hoidon sisältö ja tavoitteet suunnitellaan yksilöllisesti. Hoidossa korostuvat potilaan omat voimavarat ja niiden vahvistaminen kuntouttavilla menetelmillä.

Sairaanhoitajana toimit moniammatillisessa tiimissä omahoitajana ja työskentelet kuntouttavan työotteen mukaisesti Akuuttihoidon osaston ja kotisairaalan potilaiden parhaaksi. Päivittäisen tehtäväkenttääsi kuuluu vaihtelevasti muun muassa potilashoitotyötä, vuoro- ja lääkevastaavana toimimista sekä akuuttihoidon potilasjonon hoitamista ja työvuoron sujuvuuden ohjaamista hyviä vuorovaikutustaitoja ja kliinistä hoitotyön taitoa käyttäen. Työ on 3-vuorotyötä.

Toivomme hakijalta vahvaa sitoutumista asiakaslähtöiseen, voimavarakeskeiseen ja kuntouttavaan toimintamalliimme sekä aktiivisuutta, joustavuutta ja itsenäistä työotetta. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen akuuttihoitotyöstä sekä kotisairaalatyöstä.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden vaikuttaa keravalaisten hyvinvointiin ja terveyteen dynaamisessa ja asiakaslähtöisessä toimintaympäristössä. Keravalla sinua odottaa iloinen, nuorekas ja energinen hoitotyön ammattilaisten joukko, jonka osaaminen ja kehitysmyönteisyys näkyy jokapäiväisessä toiminnassa. Tarjoamme sinulle työntäyteisiä ja monipuolisia työpäiviä sekä vastuullisen tehtävän tarjoamia kehittymis- ja kehittämismahdollisuuksia koulutusmyönteisessä organisaatiossamme.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Noudatamme tehtävän täytössä 6 kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteen ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät KVTES:n ja tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmämme mukaisesti. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävän kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan. Edellytämme hakijalta alalle soveltuvaa sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aiempaa tutkintoa. Tehtävään vaaditaan B-ajokortti. Työaika on 38 tuntia 45 minuuttia viikossa. Työpisteesi tulee sijaitsemaan Keravan terveyskeskuksessa (os. Metsolantie 2, Kerava).

Hakuaika päättyy 24.5.2019 klo 14.00. Hakemukset tehtävään tulee ensisijaisesti jättää sähköisen hakulomakkeen kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen tulee liittää erillinen CV. Hakemukseen ei tarvitse liittää opinto- tai työtodistuksia. Nämä todistukset tulee esittää myöhemmin, mikäli hakija kutsutaan haastatteluun.

Läs mer

http://www.kerava.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa akuuttihoidon osaston ja kotisairaalan esimies Petra Stenberg sähköpostitse petra.stenberg@kerava.fi tai puhelimitse 040 318 3281

Keravan kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala
Adress: Metsolantie 2, 04200 Kerava

Kerava on 36 000 asukkaan vireä ja nopeasti kehittyvä kaupunki. Keskeinen sijainti metropolialueella, hyvin hoidettu talous ja osaava henkilöstö ovat tehneet Keravasta yhden Suomen menestyneimmistä kunnista. Me täällä pienessä suuressa kaupungissamme teemme töitä rohkealla sykkeellä tulevaisuuteen katsoen. Kaupungin menestyksekkäiden palveluiden takana on osaava ja monipuolinen henkilöstömme. Arvostamme uusia näkökulmia ja innokkaita osaajia ja olemme sitoutuneita palvelujemme kehittämiseen. Kannustamme toisiamme sekä vahvistamme työllämme palveluiden vaikuttavuutta. Rakennamme yhteisöllisyyttä ja hyvää vuorovaikutusta sekä uudenlaisia yhteistyön tekemisen muotoja.
Kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1750 työntekijää, joista liki 600 työntekijää sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla. Olemme savuton kaupunki.

Mer om arbetsgivaren