Sairaanhoitaja - Keravan kaupunki

Sairaanhoitaja - Keravan kaupunki

Haemme hoitotyön ammattilaista vakinaiseen sairaanhoitajan palvelussuhteeseen 17.6.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävä sijoittuu hoivaosasto Helmiinaan. Työ on monipuolista ikäihmisten hoivatyötä, jonka perustana on asukaslähtöisyys ja omatoimisuuden tukeminen. Kuntouttava työote on meille tärkeässä asemassa. Kohtaamme asukkaat korostaen jokaisen ainutkertaisuutta ja autamme asiakkaitamme elämään mielekästä ja oman näköistä elämää. Työ on 2-vuorotyötä.

Sairaanhoitajana toimit tiiminvetäjänä ja vastaat oman tiimisi osalta hoivaosaston asukkaiden lääkehoidon toteuttamisesta, hoitotyön suunnittelusta, kuntouttavan työotteen toimintavan mukaisesta asukaslähtöisen hoidon toteuttamisesta, arvioinnista ja kirjaamisesta. Lisäksi olet mukana luomassa ja mahdollistamassa asukkaillemme virikkeellistä ja merkityksellistä arkea. Asukkaille on nimetty omahoitaja, jonka vastuulla on erityisesti asukkaan hoidosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Tiiminvetäjänä olet vastuussa oman tiimisi hoitotyön laadusta ja potilasturvallisuudesta.

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu myös mm. ohjaus ja neuvonta (asukkaat, henkilöstö, omaiset, opiskelijat), sekä laadukkaan hoitotyön ja hyvän asiakaspalvelun toteuttajana toimiminen. Sairaanhoitajan vastuulla on myös toimimia hyvänä esimerkkinä muulle henkilöstölle. Vahva sitoutuminen asukaslähtöiseen ja kuntouttavaan toimintamalliin on ehdoton edellytys tehtävässä menestymiselle.

Sovit joukkoomme mikäli
- Sitoudut vahvasti asiakaslähtöiseen, voimavarakeskeiseen ja kuntouttavaan toimintamalliin
- Olet aktiivinen, joustava ja sinulla on itsenäinen työote

Tarjoamme sinulle
- Hyvän perehdytyksen sekä osaavan, innostuneen ja tulevaisuussuuntautuneen ammattilaisten joukon ja kollegojen tuen
- Viihtyisän ja monipuolisen työympäristön
- Osaavan ja hoitotyön kehittämisestä innostuneen työyhteisön, joka tekee työtään rohkealla sykkeellä tulevaisuuteen katsoen
- Mahdollisuuden kehittää ammattitaitoasi ja saada lisää vastuuta sen mukana
- Positiivisen asenteen ammattitaitosi pitkäjänteiseen kehittämiseen ja sen tarjoamaan lisävastuuseen.

Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Valittavan on koeajan aikana suoritettava/esitettävä hyväksytty lääkehoidon lupa sekä toimitettava selvitys tartuntatautilain 48 §:n edellyttämästä rokotussuojasta. Noudatamme tehtävän täytössä 6 kuukauden koeaikaa. Palvelussuhteiden ehdot ja tehtäväkohtainen palkka määräytyvät KVTES:n ja tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmämme mukaisesti. Tehtävän kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.

Hakuaika päättyy 5.6.2019 kello 15.00. Hakemukseen ei tarvitse liittää opinto- tai työtodistuksia. Nämä todistukset tulee esittää myöhemmin, mikäli hakija kutsutaan haastatteluun.

Läs mer

http://www.kerava.fi

Lisätietoja antaa hoivaosasto Helmiinan esimies Mervi Räisänen-Vehviläinen puhelimitse 040 318 3377 tai sähköpostitse mervi.raisanen-vehvilainen@kerava.fi

Keravan kaupunki, Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala
Adress: Metsolantie 2 A, 04200 Kerava

Kerava on 36 000 asukkaan vireä ja nopeasti kehittyvä kaupunki. Keskeinen sijainti metropolialueella, hyvin hoidettu talous ja osaava henkilöstö ovat tehneet Keravasta yhden Suomen menestyneimmistä kunnista. Me täällä pienessä suuressa kaupungissamme teemme töitä rohkealla sykkeellä tulevaisuuteen katsoen. Kaupungin menestyksekkäiden palveluiden takana on osaava ja monipuolinen henkilöstömme. Arvostamme uusia näkökulmia ja innokkaita osaajia ja olemme sitoutuneita palvelujemme kehittämiseen. Kannustamme toisiamme sekä vahvistamme työllämme palveluiden vaikuttavuutta. Rakennamme yhteisöllisyyttä ja hyvää vuorovaikutusta sekä uudenlaisia yhteistyön tekemisen muotoja. Olemme savuton työpaikka.
Hoivaosastolla on 36 paikkaa, joista 20 on pitkäaikaishoidon paikkoja ja 16 paikkaa tarkoitettu lyhytaikaiseen hoivaan. Perustehtävämme on tukea asukkaiden elämän, toimintakyvyn ja terveyden hallintaa.
Haluamme luoda asukkaille turvallisen, viihtyisän ja kodinomaisen ympäristön sekä pyrimme ottamaan asukkaiden yksilöllisyyden ja toiveet huomioon mahdollisuuksien mukaan.

Mer om arbetsgivaren