Sairaanhoitaja - Kuopion kaupunki

Sairaanhoitaja

Kuopion kaupungin isäntäkuntapalveluissa Tuusniemen perusterveydenhuollossa on avoinna sairaanhoitajan toistaiseksi voimassa oleva tehtävä.

Tehtävään kuuluu sairaanhoitajan tehtävät terveyskeskuksen vastaanotolla.Työ sisältää asiakastyötä vastaanotolla ja puhelimessa sekä moniammatillista yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken.

Kelpoisuusehdot: Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Tehtävään valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä lääkärintodistus ja todistus huumausainetestistä sekä todistus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetusta terveydenhuollon ammattihenkilöstä.
Valituilla tulee olla voimassa oleva tartuntatautilaki 48§:n mukainen rokotussuoja.

Palkka: 2533,76 €/kk

Työaika on 38,75 h/vko.

Tehtävän täytössä noudatetaan 6 (kuuden) kuukauden koeaikaa.

Haastatteluaikataulu: 2.7. - 12.7.2019

Osastonhoitaja Anu Lindroos, puh. 044 718 3034

Kuopion kaupunki, Isäntäkuntapalvelut, Tuusniemen perusterveydenhuolto
Osoite: Kuopio, Tuusniemi

www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan