Sairaanhoitaja (3), kesätyö, munuaisosasto

Haemme joukkoomme osaavaa ja motivoitunutta sairaanhoitajaa tai sairaanhoitajaopiskelijaa sairaanhoitajan kesälomasijaisuuteen (vähintään kolme kesäsijaisuutta).

Munuaisosastolla on neljä poliklinikkaa ja dialyysiyksikkö hemodialyysejä tarvitseville potilaille. Työpaikkasi tulee olemaan hemodialyysiyksikössä. Dialyysipotilaan hoidossa korostuvat tekniset ja kliiniset taidot sekä monisairaiden potilaiden kohtaaminen, tukeminen ja ohjaaminen. Työ osastollamme on kaksivuorotyötä.

Arvostamme vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja, vastuullisuutta ja joustavuutta sekä kykyä toimia moniammatillisessa työryhmässä. Työ- tai harjoittelukokemus munuaispotilaan hoitotyöstä katsotaan hakijalle eduksi.

Tarjoamme monipuolisen ja haastavan työn moniammatillisessa työyhteisössä sekä mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti munuaispotilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa.

Sairaanhoitajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sijaisuutta voi hoitaa myös sairaanhoidon opiskelija hoitajanimikkeellä, jolloin opiskelijalla tulee olla suoritettuna vähintään 140 opintopistettä. Hoitajanimikkeisen lääkehoitoon osallistuminen edellyttää, että kliiniset sekä lääkehoidon opinnot ovat edenneet normaalisti ja PPSHP:n hoitajanimikkeisen lääkelupa on suoritettu.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Valmiiden työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassaolevasta opiskeluoikeudesta.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Raija Taskinen, p. 040 509 9609, apulaisosastonhoitaja Samuli Manninen, p. 040 509 9708 ja vastuualueen ylihoitaja Päivi Lavander p. 040 673 4267. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Oulun yliopistollinen sairaala, Medisiininen tulosalue, Sisätaudit ja keuhkosairaudet, Munuaisosasto
Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee lähes 7 000 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.