Etsimme sairaanhoitajia kesäloman sijaisuuksiin sisätautien poliklinikalle (vähintään yksi kesäsijaisuus), vatsakeskukseen (vähintään yksi kesäsijaisuus) ja medisiiniseen päiväsairaalaan (vähintään yksi kesäsijaisuus). Työ alkaa viimeistään kesäkuun alussa ja kestää vähintään elokuun puoleen väliin 2021. Työ on päivätyötä sisätautien poliklinikalla ja vatsakeskuksessa. Medisiinisessä päiväsairaalassa työ on kaksivuorotyötä.

Sisätautien poliklinikalla toimivat endokrinologinen-, diabetes-, infektio- ja keuhkosairauksien poliklinikka sekä keuhkofunktioyksikkö. Vatsakeskuksen toimintaan kuuluu vatsan alueen tähystykset ja mahdolliset toimenpiteet. Medisiininen päiväsairaala on avohoitoyksikkö, joka palvelee eri erikoisalojen polikliinisia potilaita. Päiväsairaala toteuttaa hoitavan lääkärin suunnittelemat tutkimukset ja ennalta määrätyn hoidon. Päiväsairaalatyössä korostuu sairaanhoitajien itsenäinen hoitotyön arviointi sekä päätöksenteko.

Arvostamme ammattitaidon lisäksi hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta, joustavuutta, kehittävää ja positiivista työotetta sekä muutosvalmiutta. Tarjoamme Sinulle erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön, monipuolisen ja vastuullisen tehtävän sekä mahdollisuuden työskennellä uudistuvassa työympäristössä sisätautien ja keuhkosairauksien vastuualueella.

Sairaanhoitajan kesäsijaisuuden kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sisätautien poliklinikan ja vatsakeskuksen sijaisuuteen voidaan valita myös sairaanhoidon opiskelija (vähintään 140 op suorittanut) hoitaja nimikkeellä. Hoitaja nimikkeisen lääkehoitoon osallistuminen edellyttää, että kliiniset sekä lääkehoidon opinnot ovat edenneet normaalisti ja PPSHP:n Hoitaja-nimikkeisen lääkelupa on suoritettu.

Sijaisuudet täytetään sopivien henkilöiden löydyttyä. Sijaisuudet ovat haettavana vähintään viiden ilmoituksen julkaisua seuraavan kalenteripäivän ajan.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Opiskelijan tulee esittää ajantasainen, virallinen opintorekisteriote ja todistus voimassa olevasta opiskeluoikeudesta.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Koeaika voi olla enintään puolet palvelussuhteen kestoajasta alle 12 kk kestävissä määräaikaisissa palvelussuhteissa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Sirpa Vaara, p. 040 519 8269 ja osastonhoitaja Jenni Pukinkorva, p. 040 709 8227. S-postit etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksessa olevasta Hae työpaikkaa -linkistä.

Oulun yliopistollinen sairaala, Medisiininen tulosalue, Sisätaudit ja keuhkosairaudet, Sisätautien poliklinikka, Vatsakeskus ja Medisiininen päiväsairaala
Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.