Sairaanhoitaja, 3 toimea - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Sairaanhoitaja, 3 toimea - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Ikäneuvola käynnistetään Turussa kaksi vuotisena pilottina. Ikäneuvolan palvelut kohdistetaan 75 vuotta täyttäviin ilman kunnallista kotihoitoa itsenäisesti kotona asuviin turkulaisiin. Neuvolakäynnit toteutetaan kutsupohjaisesti projektia varten perustetussa neuvolassa, mutta erityistapauksissa ne voidaan toteuttaa kotikäynteinä.

Neuvolakäyntien sisältö käsittää keskeisten toimintakykyyn vaikuttavien ongelmien ja sairausryhmien seulonnan haastattelujen, perusverikokeiden ja kliinisen tutkimuksen avulla. Käyntien yhteydessä annetaan tietoa myös ravitsemuksen, liikunnan, syrjäytymisen ehkäisyn ja elämäntapojen merkityksestä onnistuneen vanhenemisen tueksi sekä tietoa palvelutarjonnasta. Neuvolatoimintaan haetaan koulutukseltaan ja/tai kokemukseltaan geriatrisesti orientoituneita sairaanhoitajia, joilla on edellytyksiä itsenäiseen ikääntyneen toimintakyvyn arviointiin ja hänen elämän- ja terveydentilanteensa selvittelytyöhön. Ikäneuvolan sairaanhoitaja toimii moniammatillisessa tiimissä ja verkostossa hyvinvointitoimialan eri toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukaan.

Lisäksi edellytetään geriatrisen potilaan hoitotyön ja arvioinnin työkokemusta.

Eduksi luetaan hyvät vuorovaikutustaidot ja ihmisläheinen työote sekä Innostunut, omatoiminen ja vastuullinen tapa työskennellä ja kiinnostus työskennellä ikäihmisten kanssa. Projektityö- ja kehittämistyökokemus katsotaan myös eduksi.

Läs mer

http://www.turku.fi

Osastonhoitaja Tarja Eronen, puh. 0449073302, sp tarja.eronen@turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Terveyspalvelut, Sairaalapalvelut, Geriatrinen poliklinikka
Adress: Kunnallissairaalantie 20, 20700 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.
Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestä-vällä tavalla.
Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.
Turun kaupunki on savuton työpaikka.

Mer om arbetsgivaren