Sairaanhoitaja

Haettavana Perusterveydenhuollon tulosalueella, kuntoutusosasto 2:lla

Sairaanhoitajan määräaikainen työsopimussuhde
ajalle 2.11.2020 - 28.2.2021

Kuntoutusosasto 2 on 31 potilaspaikkainen jatkokuntoutusosasto, jonka osana toimii palliatiivinen ja saattohoidon osasto. Jatkokuntoutukseen potilaat saapuvat keskussairaalasta tai arviointijaksoille kotoa. Palliatiiviseen hoitoon potilaat tulevat samoin keskussairaalasta tai lupapaikoille omasta kodistaan. Suurin osa potilaistamme on geriatrisia potilaita, kuten muistisairaita ja murtumapotilaita. Palliatiivisien potilaiden hoidossa tehdään yhteistyötä kotisairaalan ja palliatiivisen poliklinikan kanssa. Osastolla työskennellään moniammatillisesti tiimityötä tehden ja toimintakykyä tukevaa työotetta käyttäen.

Haemme osaavaan joukkoomme moniammatillisen työskentelyn hallitsevaa tiimityöntekijää. Odotamme Sinun hallitsevan toimintakykyä ylläpitävän työotteen, lisäksi toivomme Sinulta kehitysmyönteisyyttä, joustavuutta, sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Muistisairaan hoitotyön, palliatiivisen hoitotyön ja osastotyön kokemus katsotaan eduksi. Työ on kolmivuorotyötä.

Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen pätevyys, sairaanhoitajan tutkinto.

Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Palkka määräytyy KVTES:n ja työnvaativuuden arvioinnin perusteella.

Henkilöllisyystodistus ja alkuperäiset todistukset tulee esittää pyydettäessä.

Hakemukset toimitetaan sähköisesti Kuntarekryn kautta, työavain 319415. Hakemukseen tulee liittää CV/ansioluettelo.

Savonlinna 30.10.2020

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa
osastonhoitaja Niina Laakkonen p. 044 417 2101.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sosteri.fi.

Perusterveydenhuolto/ kuntoutusosasto 2
Osoite: Pihlajavedentie 8, 57170 Savonlinna

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 44 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.