Sairaanhoitaja

Haemme sinua, innostunut, aktiivinen ja ammattitaitoinen hoitotyön osaaja sairaanhoitajaksi Suonenjoen kaupungin Joenrannan kotiin, joka on sosiaalihuoltolain mukainen vanhusten asumispalveluyksikkö. Yksikössämme on kaksi tehostetun palveluasumisen solua sekä yksi pitkäaikaishoivan solu. Työn aloitus mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan.

Sairaanhoitaja vastaa sairaanhoidollisista toimenpiteistä, kuntouttavasta hoitotyöstä ja perushoidollisista tehtävistä Joenrannan kodissa. Sairaanhoitajan tehtävänä on myös kehittää Joenrannan kodin toimintaa ja vanhuspalveluita yhteistyössä hoivapalveluesimiehen ja muun hoivahenkilöstön kanssa. Työ on kaksivuorotyötä.


Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistettu sairaanhoitaja. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Toivomme hakijalta perehtyneisyyttä vanhusten ja muistisairaiden hoitoon. Aiempi kokemus ikääntyneiden parissa työskentelemisestä ja kuntouttavasta työotteesta katsotaan eduksi. Odotamme hakijalta myös avointa ja oma-aloitteista asennetta, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä kehittämismyönteisyyttä. Pegasos -potilastietojärjestelmän käyttö ja Titania työvuorosuunnittelun perusteet katsotaan eduiksi.

Tehtävää haetaan sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.kuntarekry.fi 25.1.2021 klo 12.00 mennessä. Hakiessasi varaudu haastatteluun, joka pidetään joko ryhmä- tai yksilöhaastatteluna
27.1.2021 klo 09.00 alkaen Suonenjoella, Sairaalapolku 5:ssa (tarkempi paikka ilmoitetaan haastattelukutsun yhteydessä).

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Edellytämme tartuntatautilain (48§) mukaista rokotussuojaa. Toimen täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tutustu työnantajaan

hoivapalveluesimies Jonna Heikkinen, puh. 044 7581 499, jonna.heikkinen@suonenjoki.fi ja
vanhuspalvelupäällikkö Arja Eeva, puh. 040 5146 549, arja.eeva@suonenjoki.fi .

Suonenjoen kaupunki, Sosiaalitoimi, Vanhusten palvelut, Joenrannan koti (vanhainkoti)
Osoite: Sairaalapolku 5, 77600 Suonenjoki

Suonenjoki on maankuulu savolainen mansikkakaupunki. Asukkaita kaupungissamme on noin 7500. Savolaiskaupungin vireys ja elinvoima kumpuaa ihmisten iloisuudesta, ahkeruudesta ja luonnon läheisyydestä. Vaihtelevat maisemat, vesistöjen läheisyys ja asumisen väljyys ovat tekijöitä, joilla kaupunkimme erottuu edukseen. Kaupunkimme tarjoaa laadukkaat peruspalvelut kuntalaisille sekä erinomaiset vetovoimatekijät viihtyisään asumiseen ja vapaa-ajan viettoon.

Suonenjoen kaupunki on savuton työpaikka.

Tietoja Suonenjoesta löytyy osoitteesta www.suonenjoki.fi