Sairaanhoitaja

Perusturvakuntayhtymä Akselin (Masku, Mynämäki, Nousiainen) kotihoitoon haetaan sairaanhoitajaa yhtäjaksoiseen kesäsijaisuuteen ajalle 17.5.-5.9.2021. Sijaisuuden aikana pääset tekemään työtä molemmilla kotihoitoalueilla.
Kotihoidon sairaanhoitajan tehtävä on päivätyötä arkipäivisin.

Kotihoidon sairaanhoitaja toimii oman tiiminsä asiantuntijana asiakkaan terveyden- ja sairaanhoidollisissa asioissa. Sairaanhoitajan tehtäviin sisältyy asiakkaan terveydentilan seuranta ja kokonaisvaltainen arviointi, tarpeen mukaan lääkehoito ja lääkärikonsultaatiot, perushoitotyö sekä kliiniset tehtävät, kuten injektioiden anto, verinäytteiden otto, katetrien vaihtaminen, ompeleiden poisto, jne. Asiakastehtävät pohjautuvat palvelutarpeeseen ja kotihoidon kriteereihin. Tarjoamme tarvittaessa perehdytyksen tehtävään edeltävästi ennen työsuhteen alkua.

Asiakaskunta koostuu pääasiallisesti monisairaista iäkkäistä asiakkaista, mutta myös muitakin asiakasryhmiä mahtuu mukaan. Kotihoidon tehtäviin edellytetään oman auton käyttömahdollisuutta. Hakijalle on eduksi monipuolinen työkokemus sisätautien- ja kirurgisten sairauksien hoidosta. Lisäksi hakijalla odotetaan olevan voimassa olevat LoVe-luvat.

Sairaanhoitajalta odotetaan erinomaisia vuorovaikutustaitoja, päätöksentekokykyä, joustavuutta, itseohjautuvuutta, oman työn organisointitaitoja sekä paineensietokykyä.

Tehtävään voi hakea laillistettu sairaanhoitaja/terveydenhoitaja. Myös sairaanhoitajaopiskelijat huomioidaan, mikäli mahdollisuus tehdä koko sijaisuus yhtäjaksoisesti. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Hakijalta edellytetään B-ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus.

Sijaisuus täytetään heti sopivan hakijan löytyessä.

Lisätietoja

https://www.soteakseli.fi/ikaihmiset/kotona-asumista-tukevat-palvelut/kotihoito

Tutustu työnantajaan

Elina Salonen
Vastaava Sairaanhoitaja
Kotihoito ja kotikuntoutustiimi
p.044-4357 589
elina.salonen@soteakseli.fi

Perusturvakuntayhtymä Akseli, Ikäihmisten palvelujen palvelulinja, Kotihoito I
Osoite: Ruutontie 2-4, 21250 Masku

https://www.soteakseli.fi/ikaihmiset/kotona-asumista-tukevat-palvelut/kotihoito