Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettava sairaanhoitajan toimi, jonka sijoituspaikka palvelusuhteen alkaessa on Hoidon ja hoivan tulosalueella Pyhäjoella Jokikartanon palvelukeskuksessa.

Kelpoisuusehtona sairaanhoitajan sijaisuuteen on terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto (2005/272) sekä terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Edellytämme tehtävässä Tartuntatautilain 48 §:n tarkoittamaa rokotussuojaa asukkaiden ja potilaiden suojaamiseksi koko työsuhteen voimassaoloajan.

Jokikartano tarjoaa kodinomaista ja kuntouttavaa hoivaa sekä kuntoutusta ikäihmisille. Toiminnassa korostuvat aito välittäminen, luottamuksellisuus ja arjen aktiivisuus kuntouttavalla työotteella. Sairaanhoitajana kannat päävastuun asukkaiden lääkehoidon ja kliinisen hoitotyön kokonaisuudesta, tuet asukkaasi arjessa selviytymistä yksilöllisesti yhteistyössä moniammatillisen tiimin kanssa.

Arvostamme aitoa kiinnostusta ikäihmisten hoivaan, hyviä kliinisiä taitoja sekä kokemusta työskentelystä ikäihmisten parissa. RAI-järjestelmän osaaminen ja kiinnostus vuorohoitoon sekä toiminnan kehittämiseen katsotaan eduksesi. Hoitajana kohtelet asukkaita, työkavereita ja omaisia lämpimästi heitä kunnioittaen. Olet hyvä tiimipeluri ja kykenet sairaanhoitajana kantamaan vastuuta, ohjaamaan muita tiimiläisiä ja varmistamaan sujuvan sekä laadukkaan arjen hoitotyön toteutumisen.

Valmistauduthan todistamaan henkilöllisyytesi ja esittämään alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Pia Känsäkoski, puh. 040 135 8422. Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@ras.fi

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 32.900 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun kuntayhtymä on savuton työpaikka.