Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella Keskisen kotihoidon eri yksiköissä on haettavana eri mittaisia sairaanhoitajan tehtäviä 03.05.2021 alkaen.

Tehtävän kuvaus: sairaanhoitajan tehtävät kotihoidossa. Kotihoidossa toimit sairaanhoidollisena asiantuntijana, vastaten asiakkaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta yhdessä kotihoidon tiimin kanssa. Olet yksi moniammatillisen työryhmän jäsenestä ja työn tavoitteena on tukea asiakkaiden kotona selviytymistä.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto sekä todistus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetusta terveydenhuollon ammattihenkilöstä.
Myös alan opiskelijat huomioidaan haussa riittävin opintopistemäärin (140 op).

Työaika: 38,25 h/vko.
Palkkaus: 2 590,32 €/kk

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa, joka on maksimissaan puolet määräaikaisen työsuhteen pituudesta.

Haastattelut voidaan järjestestää jo hakuajan aikana. Tehtävät täytetään heti sopivien henkilöiden löydyttyä.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi
http://www.kuopio.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa palveluesimies Heidi Marttala, p. 044-718 3610.

Kuopion kaupunki, Keskinen kotihoito
Osoite: 70100, Kuopio

Tähän yksikössä laaditaan yksikön esittelyteksti.

Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs