Kuopion kaupungin terveydenhuollon palvelualueella avohoidon palveluissa Kuopion psykiatrian keskuksessa on haettavana kuntoutusairaanhoitajan sijaisuus 6.4.2021-31.12.2021. Tehtävän aloittamispäivä mahdollisimman pian, mutta neuvoteltavissa.

Sairaanhoitaja toimii moniammatillisen tiimin psykiatrisen hoitotyön asiantuntijana ja hänen vastuullaan on potilaan hoitoprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä jatkohoidon järjestäminen. Kuntoutussairaanhoitajan tehtävässä korostuu kuntoutustyön asiantuntijuus, jota toteutetaan myös kuntoutujan elinpiirissä vaikka suurin osa työstä tehdään poliklinikalla.

Potilaat ovat hoidossa/kuntoutuksessa yksin, puolison, perheen tai muun lähiverkoston kanssa yksilökäynneillä tai ryhmähoidoissa. Käyntejä toteutetaan myös etävastaanottoina. Sairaanhoitaja vastaa potilaan kokonaistilanteen huomioimisesta (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) ja tiedon välittämisestä (kirjaaminen). Lisäksi tehtäviin kuuluu mielenterveystyön ja hoito-/kuntoutustyön kehittäminen. Työhön kuuluu asiantuntijana toimiminen verkostoissa ja muiden työntekijöiden konsultaatio. Tällä hetkellä avohoidossa hoidetaan intensiivisen hoidon ja kuntoutuksen tarpeessa olevia moniongelmaisia potilaita.

Kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkinto. Todistus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetusta ammattihenkilöstä. Eduksi katsotaan, että hakijalla olisi erikoistuminen psykiatriseen hoitotyöhön sekä psykiatrista työkokemusta. Lisäksi kuntoutussairaanhoitajan eduksi luetaan monialaisen kuntoutuskentän tuntemus.

Työaika: 38,25 h/vko.

Tehtävän täytössä noudatetaan kolmen (3) kuukauden koeaikaa.

Työpaikka sijaitsee savuttomalla kampuksella.

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/psykiatria/kuopion-psykiatrian-keskus

Tutustu työnantajaan

aoh Anja Pelkonen 0447175964

Kuopion kaupunki, Kuopion psykiatrian keskus
Osoite: Viestikatu 1-3, 3. ja 4. kerros, 70600 Kuopio

Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs