SAIRAANHOITAJA

HAEMME KEHITTYVÄÄN MUISTIHOITOTYÖN TIIMIIMME SAIRAANHOITAJAA vakituiseen työsuhteeseen. Paikka vapautui vakituisen työntekijän siirtyessä sisäisesti vanhuspalveluissa muihin tehtäviin.

Tehtävän alkusijoituspaikkana palvelukeskus Lehtiniemen muistiyksiköt. Saarelma- ja Suvantokoti ovat muistikoteja, joissa on yhteensä 41 paikkaa. Vuorohoitopaikkoja niistä on 3. Asukkailla/asiakkailla on diagnosoitu keskivaikea tai vaikea muistisairaus, useimmiten Alzheimerin tauti. He ovat liikkuvia, kommunikoivia persoonia, jotka osallistuvat arjen toimintoihin jokaisen yksilöllisen toimintakyvyn mukaan. Käytössämme on toiminnallinen sisäpiha puutarhoineen, sekä läheiset järvenrannat levähdyspaikkoineen.

Etsimme luovaan ja positiiviseen joukkoomme sairaanhoitajaa, joka on aidosti kiinnostunut muistihoitotyöstä ja sen kehittämisestä. Asukkaamme asuvat kodeissaan ja me tuemme heitä siinä niin arjessa kuin juhlassakin sekä toimintakyvyn muuttuessa. Olemme kaikki käyneet joko logoterapia- tai tunteva -koulutuksen, ne ohjaavat kohtaamisiamme. Arvostamme koulutusta ja kokemusta muistihoitotyöstä, mielenterveys- ja päihdehoitotyön osaamista sekä voimavara- ja ratkaisukeskeistä työotetta.

Muistihoitotyössä tarvitaan tartu hetkeen osaamista, luovuutta ja uteliaisuutta uudelle, vanhan arvoa unohtamatta. Sairaanhoitajalta toivomme näiden lisäksi positiivista suhtautumista muutoksiin, määrätietoisuutta, joustavuutta sekä rohkeutta sanoa ja puuttua kun siihen on aihetta. Toivomme sinulta kykyä itsenäiseen työskentelyyn, ratkaisukeskeisyyttä sekä intoa gerontologisen ja muistihoitotyön kehittämiseen. Hyviä vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja tarvitaan työkavereiden, omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Huumorin käyttäminen on osa ammattitaitoa, taito nauraa itselle on toivottavaa eikä veitikkamaisuudessakaan mitään vikaa ole.

Tarjoamme sinulle kehittyvän työyhteisön, valmentavan ja osallistavan johtamisen sekä moniammatillisen tuen työllesi. Lähi- ja sairaanhoitajien lisäksi Keuruun vanhuspalveluissa työskentelee palveluohjaajia, muistikoordinaattori, fysioterapeutteja sekä uusien asukkaiden hyvää kotiutumista edistämään meillä on myös asukasvastaava (sosionomi). Lääkäriyhteistyö seututerveyskeskuksen kanssa on sujuvaa ja työmme tukena on kokenut terveyskeskuslääkäri. Yksiköissä työskentelee myös osastoapulaisia ja hoiva-avustajia. Työhyvinvoinnin tukemiseen panostamme ja kehitämme erilaisia toimintatapoja työssä viihtymisen lisäämiseen. Muistiyksiköillä on työyhteisötyönohjaus. Näyttöön perustuvan hoitotyön kehittämisen tueksi meillä on oma asiantuntijasairaanhoitaja, jolta saa apua niin asiakas- ja potilasturvallisuus, hygienia kuin lääkehoidollisissakin kysymyksissä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen työn aloittamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja soveltuvuudesta kyseiseen tehtävään. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48 § mukaista soveltuvuutta.

Sairaanhoitajan työ on päivätyötä. Viikonloput vapaat.

Tehtävään liittyy oman osaamisen hyödyntäminen tarvittaessa muiden vanhuspalveluyksiköiden hyödyksi (esim. konsultaatiot, koulutukset) ja mahdollisuus työkiertoon.

Lisätietoja

https://www.keuruu.fi/sosiaali-ja-terveys/vanhuspalvelut

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

vanhustyön johtaja Mari Kolu puh. 0407616308 (lomalla 5.4.-11.4.)
vastaava hoitaja Pia Kaski puh. 0405790591
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@keuruu.fi

Lisätietoja

Keuruun kaupunki, Perusturvapalvelut, Vanhuspalvelut

Keuruun vanhuspalveluissa teemme jatkuvaa aktiivista kehittämistyötä tavoitteena laadukkaat, aktivoivat ja voimavaralähtöiset vanhuspalvelut.


Osoite: Seiponniementie 7, 42700 Keuruu
Keuruun kaupunki - Rökfri arbetsplats Keuruun kaupunki - UNICEF en barnvänlig kommun

Suggested jobs